Home » 5 สิ่งต้องห้ามเมื่อไปที่ป่าคำชะโนด

5 สิ่งต้องห้ามเมื่อไปที่ป่าคำชะโนด

5 สิ่งต้องห้ามเมื่อไปที่ป่าคำชะโนด

5 สิ่งต้องห้ามเมื่อไปที่ป่าคำชะโนด

5 สิ่งต้องห้ามเมื่อไปที่ป่าคำชะโนด อย่างสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีที่ทุกคนนั้นต้องพูดถึงกันอย่าง “คำชะโนด หรือป่าคำชะโนด” นั้นเอง ที่เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง อีกมากมาย และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ ที่สักครั้งในชีวิตต้องไปสัมผัสให้ได้ซึ่งนั้นก็เกิดจากกระแสละครเรื่องนาคี ที่พูดถึงเรื่องราวของพญานาค จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งความโชคดี และ อัศจรรย์ของจังหวัดอุดรธานี นนั้นเอง ซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ 5 สิ่งต้องห้ามเมื่อไปที่ป่าคำชะโนด นั้นเอง หากเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว เราไปอ่านต่อกันเลยครับ

ตีหวยจากสถานที่ชื่อดัง

ประวัติวัดป่าคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี

ในส่วนของ ประวัติวัดป่าคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี ตำนานความเป็นมาของป่าคำชะโนดแห่งนี้เดิมแล้วสถานที่คำชะโนดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่โดยใรความดูแลของ ตำบลบ้านม่วง จังหวัดอุดรธานี และจากอดัตจนถึงปัจุบันจากตำนานที่ได้เล่าขานสทมกันมา ซึงในช่วงที่ไม่มีการบันทึกเป็นล่ยลักอักษรจริงๆ จนมาถึงในช่วงที่ได้มีการจดบันทึกประวัติความเป็นมาแบบลายลักณ์อักษรโดยสืบค้นจากการเล่าขานจากคนรุ่นก่อนมาเป็นช่วงๆสืบทอดกันต่อๆมา

ในส่วนของป่าคำชะโนดแห่งนี้ตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่า เมืองคำชะโนดแห่งนี้ได้สืบทอดการเล่นขานสืบทอดต่อกันมาแล้วรุ่นต่อรุ่น จนปัจจุบันนี้ เมืองคำชะโนดแห่งนี้ก็ได้ตั้งอยู่ทางทิศตวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และ ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโนนเมืองหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งก็ได้มีคนจำนวนมากย้ายถินที่อยูอาศัยเดิม เดินทางมาพักอาศัยก่อสร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านโนนเมืองระยะทางห่างจากอำเภอบ้านดุงก็จะประมาณ 21 กิโลเมตร และพื้อนที่รอบๆบริเวณเป็นแหล่งนํ้าคำ มีต้นไม่เกินขึ้นภายในบริเวณเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่

และต้นไม้ชนิดนี้ก็ได้มีชื่อเรียกว่าต้นชะโนด นั้นเอง และยังมีลักษณะพิเศษคล้ายต้นตาล แต่ขนาดลำต้นสูงยาวเรียวเล็กกว่าต้นตาล ขนาดก็พอๆกับต้นมะพร้าว เลยทีเดียว และก้านใบนั้นก็จะมีหนามแหลมยาวคม ใบจะมีลักษณะคล้ายใบตาล เวลาต้องลมจะเกิดเสียงและวังเวง นั้นเอง ซึ่งต้นชะโนดมีผลเป็นพวงลูกเล็กเท่าพวงองุ่นเล็ก เท่านั้น และ บริโภคไม่ได้ ถ้าบริโภคจะมีอาการคันปาก ต้นชะโนดเป็นพืชที่เกิดจากธรรมชาตินับเป็นเวลาหลายพันปีคนรุ่นเก่าก่อนได้เรียกพืชชนิดนี้สืบทอดกันมาเรียกว่า ต้นชะโนดนั้นเอง และเชื่อว่าเมืองชะโนด สันนิษฐานว่าคงจะเรียกตามชื่อต้นชะโนด นั้นเองครับ

ในส่วนของสัตว์และพืชที่อยู่ในบริเวณที่แห่งนี้จะมีพืชที่หลากหลายชนิด เป็นอย่างมาก เช่น ไผ่ หวายน้ำ ผักกูด ผักชีช้าง หญ้าปล้อง ต้นเดื่อ ต้นไทร ต้นหว้า หญ้าไซ บัวบก ผักหนอก พืชที่กล่าวมานี้ ในอดีตที่ผ่านมามีจำนวนมากมาย แต่ปัจจุบันมีเหลืออยู่ให้เห็นไม่มาก ในอดีตจนถึงปัจจุบันจากการเล่าขานสืบต่อมามีสัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ และจำพวกครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งคนรุ่นคุณปู่คุณย่าหลายชั่วอายุ และได้เรียกบริเวณนี้ ว่า ป่าช้างดงเสือ เพราะในอดีตที่ผ่านมามีสัตว์เกือบทุกประเภทอาศัยอยู่ ปัจจุบันทั้งพืชและสัตว์เหล่านั้น ได้สูญพันธ์ไปเป็นส่วนมากมีที่เหลือให้เห็นอยู่บางชนิด มีจำนวนน้อยเลยนั้นเอง

คำชะโนด วังนาคินทร์ แดนนาคา หรือเมืองชะโนด แห่งนี้ มีเรื่องเล่าที่ได้เล่าสืบต่อกันมาปากต่อปากว่า เจ้าศรีสุทโธ นั้นท่านได้เป็นพญานาค ปกครองเมืองหนองกระแสครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นพญานาคเช่นเดียวกัน ชื่อสุวรรณนาค เป็นผู้ครองอีกครึ่งหนึ่งต่างฝ่ายก็มีบริวารฝ่ายละ 5,000 เหมือนๆกัน ทั้ง 2 ฝ่าย และได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และไม่มีปัญหาทะเลาะกัน มีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นเพื่อนตายกันมาโดยตลอด และทั้ง 2 ฝ่ายนั้นก็ได้ตกลงกันอยู่ข้อหนึ่งว่า ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกไปล่าสัตว์นำมาเป็นอาหาร และ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องออกไป เพราะเกรงว่าบริวารไพร่พลจะมีการกระทบกระทั่งกันอาจจะเกิดการรบราฆ่าฟันกันเกิดขึ้นนั้นเอง แต่ก็ตั้งกฏิกาไว้อีกว่า ถ้าฝ่ายที่ออกไปล่าสัตว์ ให้นำเนื้อสัตว์มาแบ่งปันกัน ฝ่ายละเท่าๆกัน แบ่งครึ่งต่อครึ่งทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ด้วยกันโดยสงบสุขตลอดมา นั้นเอง

และบังเอิญเหตุมันจะเกิด มันต้องเกิด อยู่มาวันหนึ่ง สุทโธนาค พาบริวารไพร่พลออกไปล่าสัตว์ได้ฆ่าช้างนำมาเป็นอาหาร ก็ได้แบ่งให้สุวรรณนาคตามสัญญาการแบ่งปันครึ่งต่อครึ่ง พร้อมกับมอบขนช้างให้ดูไว้เป็นหลักฐาน ทั้ง 2 ฝ่ายก็ได้กินเนื้อช้างอย่างอิ่มหนำสำราญ ต่อมาอีกวันหนึ่ง สุวรรณนาค ได้พาบริวารไพร่พลออกไปล่าสัตว์อีกได้เม่นมา สุวรรณนาคได้แบ่งให้สุทโธนาค ตามสัญญาครึ่งต่อครึ่งเหมือนเดิม พร้อมกับมอบขนเม่นให้ดูไว้เป็นหลักฐาน จะมีอะไรเกิดขึ้น ตัวเม่นตัวไม่ใหญ่ แต่มีขนยาว แข็ง ใหญ่ ปลายขนแหลม เม่นตัวเล็กเวลาแบ่งเนื้อเม่นให้สุทโธนาคก็ได้น้อย สุทโธนาคพิจารณาดูว่า 600 ขนาดขนของช้างเล็ก ยาวเรียว ตัวยังใหญ่โต แต่เม่นขนยาว แข็งใหญ่ ตัวเม่นจะใหญ่ขนาดไหน ถึงอย่างไรสุทโธนาคบอกว่าตัวเม่นต้องใหญ่กว่าช้างแน่นอน คิดได้อย่างนี้เลยให้เสนาอำมาตย์นำเนื้อเม่นซึ่งสุวรรณนาคได้แบ่งปันแล้วส่งกลับคืนไปให้สุวรรณนาค

แต่ สุวรรณนาค ก็ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่รับแล้วพร้อมบอกฝากกับเสนาอำมาตย์ ไปบอกกับสุวรรณนาคว่า ข้าพเจ้าไม่ขอรับเนื้อเม่นที่เป็นส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์นั้นอีกต่อไป ฝ่ายสุวรรณนาคก็ได้ทราบเรื่องจากเสนาอำมาตย์จึงได้เดินทางไปพบสุทโธนาค เพื่อชี้แจงให้ทราบว่าเม่น ขนมันยาว แข็งใหญ่ แต่ตัวมันเล็ก ขอให้สุทโธนาค รับเนื้อเม่นไว้กินเถอะ และสุวรรณนาคไม่สามารถพูดให้ สุทโธนาคเข้าใจและเชื่อว่าเม่นกับช้างต่างกันนั้นเอง สุดท้ายทั้ง 2 ฝ่ายไม่เข้าใจกันและไม่มีทางเลือกอื่น จึงประกาศทำสงครามกันขึ้น ฝ่ายสุทโธนาคที่มีความโกรธแค้นสุวรรณนาคตั้งแต่เห็นเนื้อเม่นอยู่แล้ว ไม่รอช้าสั่งการให้มีการระดมไพร่พลรุกรบทันที ฝ่ายสุวรรณนาค ก็รีบเรียกระดมไพร่พลรับการต่อสู้เช่นเดียวกัน ตามที่ได้เล่าขานกันมา พญานาคทั้ง 2 สู้รบกันอยู่ถึง 7 ปี ต่างฝ่ายต่างเมื่อยล้า ต่างสูญเสียไพร่พลไปเท่าๆกันเพราะต่างฝ่ายต่างจะเอาชนะกันให้ได้ เพื่อจะได้ครองความเป็นใหญ่ในหนองกระแสเพียงฝ่ายเดียว ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในหนองกระแสเสียหาย เดือดร้อนไปตามกัน ทำให้เหล่าเทวดาเดือดร้อนไปทั้งสามภพ

และเมื่อสุทโธนาคนั้นได้สร้างแม่น้ำโขงเสร็จแล้วก็มีปลาบึกในแม่น้ำโขงที่เป็นฝ่ายสร้างแม่น้ำชนะสุวรรณนาคตามสัญญาจึงได้แสดงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เดินทางไปเฝ้าพระอินทร์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แล้วก็ทูลขอถามพระอินทร์ว่า ตัวข้าพเจ้าเป็นชาติเชื้อพญานาค ถ้าจะอยู่บนโลกกับมนุษย์นานเกินไปก็ไม่ได้หรอก จึงขออนุญาตจากพระอินทร์ให้มีทางขึ้น-ลง ระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาลเอาไว้ 3 แห่ง และทูลถามพระอินทร์ว่าจะให้สุทโธนาคครอบครองอยู่ตรงไหน พระอินทร์ก็อนุญาตให้มีทางขึ้น-ลง ของพญานาคไว้ 3 แห่ง นั้นก็คือคือ

1. ทางขึ้น-ลง แห่งแรก นั้นก็คือ พระธาตุหลวงนครเวียงจันทน์ และในปัจจุบัน นั้นเอง

2. ทางขึ้น-ลง แห่งที่สอง นั้นก็คือ หนองคันแทเสื้อน้ำ ปัจจุบันคือ ดอนกำ นั้นเอง

3. ทางขึ้น-ลง แห่งที่สาม นั้นก็คือ พรหมประกายโลก คือ คำชะโนด ในปัจจุบัน นั้นเอง

5สิ่งต้องห้ามเมื่อไปที่ป่าคำชะโนด

งดการผูกผ้าแพรเจ็ดสีที่ต้นไม้

และนี้ก็ได้เป็นความเชื่อของคนท้องถิ่น หากต้นไม้ใดศักดิ์สิทธิ์ก็จะนำผ้าแพรเจ็ดสีไปผูกไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงความเคารพ แต่อะไรที่มากไปย่อมเกิดการเสียหายนั้นเอง เมื่อมีการผูกผ้าเจ็ดสีมากเกินไปอาจทำให้ต้นไม้เกิดความเสียหายได้เช่นกัน เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้ามาสักการะงดการผูกผ้าเจ็ดสีที่ต้นคำชะโนด และที่เคยผูกไว้ก็ขอนำออกบางส่วนแล้วนั้นเอง

ไม่ใส่หมวก สวมแว่นตา และรองเท้าเข้าพื้นที่ป่า

เห็นเพื่อนๆหลายท่านเชื่อกันว่า เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ นั้น ๆ ใครสวมหมวกก็ควรที่จะถอดออก ใครใส่แว่นมาก็ควรเก็บใส่กระเป๋า และห้ามใส่รองเท้าเข้าไป ให้ถอดไว้ที่บริเวณสะพานเป็นอันขาด ซึ่งเป็นทางเชื่อมจากวัดศิริสุทโธเพื่อเข้าไปในป่าคำชะโนด แต่ปัจจุบันผู้คนเข้ามาเป็นจำนวนมาก การวางรองเท้าจึงไม่เป็นระเบียบจึงมีกฎออกมาว่า ให้นักท่องเที่ยวนำรองเท้าใส่ถุงหิ้วเข้าไปด้วยและเพื่อเปนการป้องกันรองเท้าหายได้อีกเช่นกันครับ

ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าคำชะโนด

ในส่วนของจุดมุ่งหมายคนผู้คนที่แวะเวียนมาที่นี่คือการได้ กราบไหว้ สักการะขอพร “พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุม” ซึ่งก่อนหน้านี้มีบริเวณที่จจะจัดเตรียมให้สำหรับจุดธูปเทียนไว้ให้ แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการจัดระเบียบป่าคำชะโนด หรือวังนาคินทร์ จึงงดการจุดธูปเทียน เพื่อที่เป็นการฟื้นฟูป่าแห่งนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนก็เข้าใจและทำตามเป็นอย่างดี ส่วนต่อไปจะกลับมาให้จุดอีกไหมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ

ให้นำพานพุ่มบายศรีพญานาคกลับบ้าน

ในส่วนของเพื่อนๆคนไหนที่ขอพรแล้วได้ตามต้องการต่างก็แวะเวียนมาแก้บนกันอย่างต่อเนื่องตามความเชื่อ โดยเครื่องบวงสรวงส่วนใหญ่คือ พานพุ่มบายศรีพญานาค แต่เมื่อนำไปบวงสรวงแล้วทางเจ้าหน้าที่รบกวนให้นำกลับบ้านด้วยเพื่อเป็นการลดขยะ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นศิริมงคลของชีวิตนั้นเองครับ

งดโรยแป้ง และขัดถูต้นไม้

ในส่วนของคำว่า งดโรงแป้ง และงดขัดถูต้นไม้ในที่นี้นั้นก็เนื่องจากต้นไม้เริ่มมีการล้มตายเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่ๆ ดูแลจึงขอให้งดการโรยแป้ง ขูด ขีด ต้นไม้เพื่อขอเลขเด็ด เนื่องจากการโรยแป้ง ขูด ขีดต้นไม้เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้ต้นไม้เกิดการเปลี่ยนแปลง

และทั้งหมดนี้ก็คือ 5 สิ่งต้องห้ามเมื่อไปที่ป่าคำชะโนด ที่ทาง JC หวยออนไลน์ นั้นได้รวบรวมมาเป็นข้อมูล เพื่อที่จะให้ผู้เล่นหรือเพื่อน ๆ ที่ต้องการนำสิ่งนี้ไปเป็นแนวทางการเล่น เกมสล็อต นั้นได้ศึกษา และ นำไปปรับใช้ ในการเล่นเกมสล็อตครั้ง ต่อ ๆ ไป ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าสิ่งที่ทางเรานำเสนอไป จะเป็นประโยชน์กับการเล่น เกมสล็อต ของท่านไม่มาก็น้อย ครับ

อ่านบทความเพิ่มเติวเกี่ยวกับหวยออนไลน์ได้ที่ อ่านบทความเพิ่มเติม..

เราคือเว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 ที่ครอบคลุมทุกการใช้ง่าย ฝากถอนรวดเร็วทันใจ จ่ายเยอะที่สุดในประเทศ มีหวยให้เล่นมากที่สุด ไม่ว่าจะ หวยออนไลน์ หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยฮานอย นิเคอิ หวยลาว และ อื่นๆอีกเพียบ

ติดต่อเรา