แนวทางการเล่นหวยหุ้นอังกฤษ

แนวทางการเล่นหวยหุ้นอังกฤษ

แนวทางการเล่นหวยหุ้นอังกฤษ

แนวทางการเล่นหวยหุ้นอังกฤษ มีวิธีการเล่นเหมือนหวยหุ้นทั่วไป ไม่ได้มีความแตกต่างจากหวยหุ้นต่างประเทศตัวอื่น โดยมากนัก โดยจะมีการออกผลรางวัลเลข 3ตัวบน 2ตัวบน 2ตัวล่าง ที่มีการอ้างอิงผลรางวัลจากค่่าดัชนี การปิดตลาดหลักทรัพย์ของหุ้นลอนดอน โดยจะอ้างอิงผลหุ้น FTSE 100 lndex ของประเทศอังกฤษ โดยจะมีขั้นตอนการซื้อ ผ่านทางเว็บหวยออนไลน์ เท่านั้น

วิธีการดูผลรางวัล

ในส่วนของการดูผลรางวัล หวยหุ้นอังกฤษ นั้นไม่ได้มีความซับซ้อนในการดูรางวัลอะไรมากนัก อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเหมือนกันกับหวยหุ้นต่างๆ และจะดูในรอบของการปิดตลาดหุ้นของวัน วันนั้น

รางวัลสามตัวบน = 703 เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยและเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมอีกสองตัว ของค่า Lastซึ่งมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 850 หรือ 1: 850 นั่นเองในการคิดคำนวณอัตราการจ่าย คือ นำเอาราคาที่ซื้อไป x กับอัตราการจ่ายของตำแหน่งนั้นๆสมมุติซื้อในราคา 40บาทคิดได้ดังนี้ 40 x 850 = 34,000บาทนั่นเอง

รางวัลเลขสามตัวโต๊ด = 703 , 730 , 307 , 370 , 037, 073, เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยและเลขที่อยู่หลังทศนิยมอีกสองตัวของค่า Lastซึ่งมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 120หรือ1 : 120 นั่นเองการคำนวณเงินรางวัลคือสมมุติซื้อหวยในราคา 40บาทในการคิดจะนำเอาราคาที่ซื้อ x อัตราการจ่ายของรูปแบบนั้นๆ= 40 x 120 = 4,800บาทนั่นเอง

รางวัลสองตัวบน = 03 เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยและเลขที่อยู่หลังทศนิยมอีกสองตัวของค่า Last ซึ่งมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 92บาทหรือ 1 : 92 บาท นั่นเองการคิดอัตราการจ่ายสมมุติซื้อในราคา 40บาท ก็จะคิดได้ 40 x 92 = 3,680บาทนั่นเอง

รางวัลสองตัวล่าง = 52 เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลังจุดทศนิยม ของค่า Change ซึ่งมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 92 บาท หรือ 1 ; 92 การคิดอัตราการจ่าย สมมุติซื้อในราคา 40บาท ก็จะคิดได้ 40 x 92 = 3,680 บาท นั่นเอง

รางวัลวิ่งบน = 7 , 0 , 3 เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วย และเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมอีกสองตัว ของค่า Last ซึ่งมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 3.2 หรือ 1 : 3.2 นั่นเอง การคิดอัตราการจ่าย สมมุติซื้อในราคา 40บาท ก็จะคิดได้ 40 x 3.2 = 128 บาท นั่นเอง

รางวัลวิ่งล่าง = 5 , 2เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลังจุดทศนิยม ของค่า Change ซึ่งมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 4.2 บาท หรือ 1 ;4.2 การคิดอัตราการจ่าย สมมุติซื้อในราคา 40บาท ก็จะคิดได้ 40 x 4.2 = 168 บาท นั่นเอง

วันเวลาออกรางวัล

หวยหุ้นอังกฤษ จะออกผลรางวัล ตามเวลาการปิดของตลาดเวลาเปิด -ปิดของตลาดอังกฤษ ซึ่งจะออกรางวัลทุกวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ จะปิดการออกรางวัลทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันนัตขัตฤกษ์

 • ระบบของเปิดรับเดิมพันหวยหุ้นตั้งแต่เวลา 01 : 00 น. ตามเวลาของประเทศไทย
 • ระบบของเว็บหวยออนไลน์ จะปิดรับการวางเดิมพันเวลา 22 : 30 น. ตามเวลาประเทศไทย
 • โดยมีเวลาในการออกผลรางวัล ของหวยหุ้นอังกฤษ จะออกวันละ 1รอบเวลาโดยประมาณ 23 : 30 น. ตามเวลาประเทศไทย

หวยหุ้นอังกฤษคือ

FTSE 100 ย่อมาจาก Financial Times Stock Exchange 100 Index (หุ้นอังกฤษ) สำหรับ FTSE คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอังกฤษ จะเรียกว่าตลาดลอนดอน UKX ก็ได้ ซึ่งตัวเลข 100 นี้จะหมายถึง การคำนวณหุ้นอังกฤษที่จะคำนวณจากราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน 100 อันดับแรก

 FTSE 100 index หรือที่เรียกกันว่า ดัชนีหุ้นอังกฤษนี้ ได้จัดตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคา 1984 จากความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์ Financial Times กับ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เพื่อที่จะสร้างดัชนีตัวบ่งชี้ สภาวะการลงทุน ของประเทศอังกฤษ

การทำงานค่าดัชนี FTSE 100 มีความคล้ายกันกับดัชนีตลาดหุ้นอเมริกา เช่น Dow Jones, S&P 500 เป็นต้น ซึ่งจะคำนวณราคาของดัชนีจากมูลค่าตลาดของบริษัทที่นำมาเป็นส่วนประกอบในดัชนี ดัชนีดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ FTSE Group โดยจะอัพเดทราคาทุก ๆ 15 วินาที ไปตลอดชั่วโมงการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ซึ่งเปิดตั้งแต่ 8.00 น. – 16.30 น. ตามเวลาประเทศอังกฤษ สูตรคำนวณดัชนี FTSE 100 คือ

 • Price of stock คือ ราคาหุ้น
 • Number of share คือ จำนวนหุ้น
 • Free float adjustment Factor คือ ปัจจัยปรับการกระจายสู่รายย่อย
 • Index Divisor คือ ตัวหารดัชนี

เมื่อใดที่ดัชนีเพิ่มสูงขึ้น จะหมายถึง มูลค่าโดยรวมของบริษัทในดัชนีเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่จำเป็นที่ทุกบริษัทดัชนีจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

เมื่อใดที่ดัชนีลดต่ำลง ย่อมหมายถึง มูลค่าโดรวมของบริษัทในดัชนีลดถอยลงด้วย แต่ไม่จำเป็นที่ทุกบริษัทในดัชนีจะมีมูลค่าลดลงเช่นกันการที่จะเข้าอยู่ในลำดับตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ 100 อันดับแรกนี้จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เรื่องของราคา จะต้องมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง
 2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ถูกจำกัด ต้องมีสิทธิ์ลงคะแนนเกินกว่า 5% มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิบรรจุเข้าดัชนี
 3. บริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรต้องมีการกระจายหุ้นรายย่อยขั้นต่ำที่ 25% ส่วน บริษัทที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรต้องการกระจายหุ้นสู่รายย่อยขั้นต่ำ 50%
 4. ต้องผ่านเกณฑ์ข้อจำกัดความเป็นเจ้าของของต่างชาติและจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้
 5. ปริมาณซื้อขายของหลักทรัพย์ จะต้องอย่างน้อย 0.025% ของหุ้นที่ออกทั้งหมด ซึ่งงคำนวณเป็นรายเดือนและรายปี

FTSE 100 นี้จะมีการทบทวนทุกไตรมาศในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

อ่านเพิ่มเติมสูตรการเล่นหวยหุ้น