Home » แนวทางการเล่นหวยหุ้นอังกฤษ

แนวทางการเล่นหวยหุ้นอังกฤษ

แนวทางการเล่นหวยหุ้นอังกฤษ

แนวทางการเล่นหวยหุ้นอังกฤษ

แนวทางการเล่นหวยหุ้นอังกฤษ มีวิธีการเล่นเหมือนหวยหุ้นทั่วไป ไม่ได้มีความแตกต่างจากหวยหุ้นต่างประเทศตัวอื่น โดยมากนัก โดยจะมีการออกผลรางวัลเลข 3ตัวบน 2ตัวบน 2ตัวล่าง ที่มีการอ้างอิงผลรางวัลจากค่่าดัชนี การปิดตลาดหลักทรัพย์ของหุ้นลอนดอน โดยจะอ้างอิงผลหุ้น FTSE 100 lndex ของประเทศอังกฤษ โดยจะมีขั้นตอนการซื้อ ผ่านทางเว็บหวยออนไลน์ เท่านั้น

วิธีการดูผลรางวัล

ในส่วนของการดูผลรางวัล หวยหุ้นอังกฤษ นั้นไม่ได้มีความซับซ้อนในการดูรางวัลอะไรมากนัก อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเหมือนกันกับหวยหุ้นต่างๆ และจะดูในรอบของการปิดตลาดหุ้นของวัน วันนั้น

รางวัลสามตัวบน = 703 เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยและเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมอีกสองตัว ของค่า Lastซึ่งมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 850 หรือ 1: 850 นั่นเองในการคิดคำนวณอัตราการจ่าย คือ นำเอาราคาที่ซื้อไป x กับอัตราการจ่ายของตำแหน่งนั้นๆสมมุติซื้อในราคา 40บาทคิดได้ดังนี้ 40 x 850 = 34,000บาทนั่นเอง

รางวัลเลขสามตัวโต๊ด = 703 , 730 , 307 , 370 , 037, 073, เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยและเลขที่อยู่หลังทศนิยมอีกสองตัวของค่า Lastซึ่งมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 120หรือ1 : 120 นั่นเองการคำนวณเงินรางวัลคือสมมุติซื้อหวยในราคา 40บาทในการคิดจะนำเอาราคาที่ซื้อ x อัตราการจ่ายของรูปแบบนั้นๆ= 40 x 120 = 4,800บาทนั่นเอง

รางวัลสองตัวบน = 03 เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยและเลขที่อยู่หลังทศนิยมอีกสองตัวของค่า Last ซึ่งมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 92บาทหรือ 1 : 92 บาท นั่นเองการคิดอัตราการจ่ายสมมุติซื้อในราคา 40บาท ก็จะคิดได้ 40 x 92 = 3,680บาทนั่นเอง

รางวัลสองตัวล่าง = 52 เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลังจุดทศนิยม ของค่า Change ซึ่งมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 92 บาท หรือ 1 ; 92 การคิดอัตราการจ่าย สมมุติซื้อในราคา 40บาท ก็จะคิดได้ 40 x 92 = 3,680 บาท นั่นเอง

รางวัลวิ่งบน = 7 , 0 , 3 เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วย และเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมอีกสองตัว ของค่า Last ซึ่งมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 3.2 หรือ 1 : 3.2 นั่นเอง การคิดอัตราการจ่าย สมมุติซื้อในราคา 40บาท ก็จะคิดได้ 40 x 3.2 = 128 บาท นั่นเอง

รางวัลวิ่งล่าง = 5 , 2เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลังจุดทศนิยม ของค่า Change ซึ่งมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 4.2 บาท หรือ 1 ;4.2 การคิดอัตราการจ่าย สมมุติซื้อในราคา 40บาท ก็จะคิดได้ 40 x 4.2 = 168 บาท นั่นเอง

วันเวลาออกรางวัล

หวยหุ้นอังกฤษ จะออกผลรางวัล ตามเวลาการปิดของตลาดเวลาเปิด -ปิดของตลาดอังกฤษ ซึ่งจะออกรางวัลทุกวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ จะปิดการออกรางวัลทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันนัตขัตฤกษ์

 • ระบบของเปิดรับเดิมพันหวยหุ้นตั้งแต่เวลา 01 : 00 น. ตามเวลาของประเทศไทย
 • ระบบของเว็บหวยออนไลน์ จะปิดรับการวางเดิมพันเวลา 22 : 30 น. ตามเวลาประเทศไทย
 • โดยมีเวลาในการออกผลรางวัล ของหวยหุ้นอังกฤษ จะออกวันละ 1รอบเวลาโดยประมาณ 23 : 30 น. ตามเวลาประเทศไทย

หวยหุ้นอังกฤษคือ

FTSE 100 ย่อมาจาก Financial Times Stock Exchange 100 Index (หุ้นอังกฤษ) สำหรับ FTSE คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอังกฤษ จะเรียกว่าตลาดลอนดอน UKX ก็ได้ ซึ่งตัวเลข 100 นี้จะหมายถึง การคำนวณหุ้นอังกฤษที่จะคำนวณจากราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน 100 อันดับแรก

 FTSE 100 index หรือที่เรียกกันว่า ดัชนีหุ้นอังกฤษนี้ ได้จัดตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคา 1984 จากความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์ Financial Times กับ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เพื่อที่จะสร้างดัชนีตัวบ่งชี้ สภาวะการลงทุน ของประเทศอังกฤษ

การทำงานค่าดัชนี FTSE 100 มีความคล้ายกันกับดัชนีตลาดหุ้นอเมริกา เช่น Dow Jones, S&P 500 เป็นต้น ซึ่งจะคำนวณราคาของดัชนีจากมูลค่าตลาดของบริษัทที่นำมาเป็นส่วนประกอบในดัชนี ดัชนีดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ FTSE Group โดยจะอัพเดทราคาทุก ๆ 15 วินาที ไปตลอดชั่วโมงการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ซึ่งเปิดตั้งแต่ 8.00 น. – 16.30 น. ตามเวลาประเทศอังกฤษ สูตรคำนวณดัชนี FTSE 100 คือ

 • Price of stock คือ ราคาหุ้น
 • Number of share คือ จำนวนหุ้น
 • Free float adjustment Factor คือ ปัจจัยปรับการกระจายสู่รายย่อย
 • Index Divisor คือ ตัวหารดัชนี

เมื่อใดที่ดัชนีเพิ่มสูงขึ้น จะหมายถึง มูลค่าโดยรวมของบริษัทในดัชนีเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่จำเป็นที่ทุกบริษัทดัชนีจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

เมื่อใดที่ดัชนีลดต่ำลง ย่อมหมายถึง มูลค่าโดรวมของบริษัทในดัชนีลดถอยลงด้วย แต่ไม่จำเป็นที่ทุกบริษัทในดัชนีจะมีมูลค่าลดลงเช่นกันการที่จะเข้าอยู่ในลำดับตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ 100 อันดับแรกนี้จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เรื่องของราคา จะต้องมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง
 2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ถูกจำกัด ต้องมีสิทธิ์ลงคะแนนเกินกว่า 5% มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิบรรจุเข้าดัชนี
 3. บริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรต้องมีการกระจายหุ้นรายย่อยขั้นต่ำที่ 25% ส่วน บริษัทที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรต้องการกระจายหุ้นสู่รายย่อยขั้นต่ำ 50%
 4. ต้องผ่านเกณฑ์ข้อจำกัดความเป็นเจ้าของของต่างชาติและจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้
 5. ปริมาณซื้อขายของหลักทรัพย์ จะต้องอย่างน้อย 0.025% ของหุ้นที่ออกทั้งหมด ซึ่งงคำนวณเป็นรายเดือนและรายปี

FTSE 100 นี้จะมีการทบทวนทุกไตรมาศในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

อ่านเพิ่มเติมสูตรการเล่นหวยหุ้น

เราคือเว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 ที่ครอบคลุมทุกการใช้ง่าย ฝากถอนรวดเร็วทันใจ จ่ายเยอะที่สุดในประเทศ มีหวยให้เล่นมากที่สุด ไม่ว่าจะ หวยออนไลน์ หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยฮานอย นิเคอิ หวยลาว และ อื่นๆอีกเพียบ

ติดต่อเรา