Home » แจกฟรี สูตรหวยลาว แม่นๆ

แจกฟรี สูตรหวยลาว แม่นๆ

แจกฟรี สูตรหวยลาว แม่นๆ

แจกฟรี สูตรหวยลาว แม่นๆ

แจกฟรี สูตรหวยลาว แม่นๆ โดยปัจจุบันนี้มีสูตรในการคำนวร การหาเลขเด็ดหวยลาว มากมายหลายสูตร ซึ่งสูตรหวยลาวนี้ ใช้ในการคำนวณหาตัวเลขนั้นๆ โดยส่วนใหญ่จะอ้างอิงในการคำนวณ จากสถิติย้อนหลังของหวยลาวรอบก่อบหน้านี้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาเลขเด็ด และคาดเดาแนวทางเลขที่จะออกเท่านั้น ซึ่งใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

ในการซื้อหวยเป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่ง ที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดหวังคือ กำไร เพราะฉะนั้นในการซื้อหวยก็เช่นเดียวกัน หากต้องการทำกำไร ควรจะต้องมีการวางแผน จึงจำเป็นอย่างมากต้องใช้สูตร ในการคำนวณหาตัวเลข ที่ไม่ได้มาจากการคาดเดาสุ่มซึ่งเสี่ยงต่อการลงทุน

สูตรเลข 2ตัวล่าง

โดยในการใช้สูตรนี้ จะใช้เลข 4ตัวท้ายของสถิติงวดล่าสุด ที่มีการออกรางวัลมาวิเคราะห์ตัวเลข และมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ … + 3 +8 + 2

  1. ยกตัวอย่าง ถ้าหากเราต้องวิเคราะห์หาเลขเด่น ในงวดล่าสุด จะต้องดูเลข 4ตัวท้ายของสถิติย้อนหลัง ที่ได้มีการออกรางวัลไปทำการคำนวณในสูตรนี้ ผลรางวัลในงวดล่าสุดเป็น 5721
  2. หาเลขหลักสิบ โดยหลักสิบเลขแรก ให้นำเอาตัวเลขทุกหลักบวกกัน หลักพัน + หลักร้อย +หลักสิบ + หลักหน่วย = 5 + 7 + 2 + 1 = 15 เลขหลักสิบเลขแรกที่จะได้คือเลข 5
    • หลักสิบเลขที่สอง นำเอาผลลัพธ์เลขหลักสิบเลขแรก + 3 ก็จะได้ 5 + 3 = 8 เลขหลักสิบเลขแรกก็จะได้เลข 8

3. หาเลขหลักหน่วย

  • หลักหน่วยแรก ให้ฝช้เลข 3 ตัว คือเลข 721 ทุกหลักบวกด้วยกัน หลักร้อย + หลักสิบ + หลักหน่วย + 8

7 + 2 +1 + 8 = 18 เลขตำแหน่งหลักหน่วยแรก คือเลข 8

  • หลักหน่วยที่สอง นำเอาผลลัพธ์หลักหน่วยเลข + 2

8 + 2 = 10 เลขตำแหน่งหลักหน่วยที่สอง คือเลข 0

นำเอาผลลัพธ์ที่ได้มาจับคู่กัน ก็จะได้ตัวเลขดังนี้ โดยเลขตำแหน่งหลักสิบ คือเลข 5 / 8 โดยหลักหน่วยคือเลข 8 / 0

58 / 50 / 88 / 80

สูตรการคำนวณหาเลข 3 ตัวบน

โดยในการคำนวณนี้ จะใช้เลข 4ตัวท้ายจากสถิติของงวดล่าสุด ที่มีการออกรางวัล นำมาวิเคราะห์ ได้ดังนี้

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหกาในการวิเคราะห์หาเลขเด่นในงวดล่าสุด จะต้องใช้เลข 4 ตัวท้ายจากสถิติย้อนหลัง ที่มีการออกผลรางวัลไปทำการคำนวณ

  1. ให้นำเอาตัวเลขในตำแหน่ง 3 ตัวหน้าคือ 572 มาเรียงกันเป็นชุด แล้วนำเอาไป x2

5 x 2 = 10 / 7 x 2 = 14 / 2 x 2 = 4

ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลข 0 / 4 / 4

2. ให้นำเอาผลลัพธ์ที่ได้มาตัด และเอาแค่เลขในหลักหน่วยมาบวกแบ่งชุด 5721 และนำไป + 1

หลักที่ 1 = ผลลัพธ์หลัก +1 เลขในตำแหน่งหลักพัน + เลขในตำแหน่งหลักร้อย + เลขในตำแหน่งหลักสิบ + 1

= 0 + 5 +7 +2 +1 = 15

หลักที่2 =ผลลัพธ์หลัก 3 + เลขตำแหน่งหลักสิบ + เลขตำแหน่งหลักหน่วย + 1

= 4 + 2 +1 + 1 = 8

3. ให้นำเอาผลลัพธ์ที่ได้มาตัดเอาแค่ เลขในตำแหน่งหลักหน่วยจะได้เลขเด็ด ออกมาดังนี้ 5 / 5 / 8

แจกฟรี สูตรหวยลาว แม่นๆ

สูตรเลขเด่น – เลขวิ่ง

โดยในการคำนวณนี้ จะนำเอาเลข 2 งวดล่าสุดทีมีการออกรางวัล มาวิเคราะห์ตัวเลข มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

นำเอาเลขของ 2 งวดก่อนหน้าที่มีการออกรางวัลไปแล้วนำมาคำนวณตามสูตร

หลักพันผลรางวัลงวดแรก + เลขตำแหน่งหลักหน่วยงวดสอง = เลขตำแหน่งหลักพัน 8 + 1 = 9

เลขตำแหน่งหลักพันงวดสอง + เลขตำแหน่งหลักหน่วยงวดแรก = เลขตำแหน่งหลักร้อย 5 + 1 = 6

หลักตำแหน่งหลักร้อยงวดแรก + เลขตำแหน่งหลักสิบงวดแรก = เลขตำแหน่งหลักสิบ 3+ 2 = 5

เลขตำแหน่งหลักสิบงวดแรก + เลขตำแหน่งหลักร้อยงวดสอง = เลขตำแหน่งหลักหน่วย 4 + 7 = 11 ( กรณีได้เลข 2ตำแหน่งตัดเอาเฉพาะเลขด้านหลัง )

นำเอาเลขทุกหลักมารวมเข้าด้วยกัน = A

9 + 6 + 5 +1 = 11 ( ตัดเอาเลขตำแหน่งหลักหน่วย )

A + เลขตำแหน่งหลักร้อยงวดที่สอง =B 1 + 7 = 8

ก็จะได้เลขเด่นออกมา 2ตัว คือ A และ B หรือ 1 และ 8

สูตรการหา 2 ตัวบน

โดยในการคำนวณหาเลข 2 ตัวบน จะใช้เลข 4ตัวหลังในงวดล่าสุด ที่มีการออกรางวัลมาวิเคราะห์ตัวเลข มีขั้นตอนในการคำนวณ ดังนี้

ยกตัวอย่าง ถ้าหากเราต้องการวิเคราะห์หาเลขเด่น ในงวดล่าสุด เราจะต้องดูสถิติย้อนหลัง ที่ได้มีการออกรางวัล ให้นำมาคำนวณหาเลขหลักสิบ และเลขหลักหน่วย ดังนี้

ผลรางวัลเลข 4 ตัว ในงวดล่าสุด คือเลข 6744

  • ในการคำนวณหาเลขหลักสิบ ผลลัพธ์ที่ 1 = ตำแหน่งหลักพัน + ตำแหน่งหลักพัน +ตำแหน่งหลักสิบ + ตำแหน่งหลักหน่วย + 2 = 6 + 6 + 4 + 4 + 2 = 22 ผลลัพธ์ที่ 2 = ผลลัพธ์ที่ 1 + 2 = 22 + 2 = 24
  • ในการคำนวณหาเลขในตำแหน่งหลักหน่วย ผลลัพธ์ที่ 3 = ตำแหน่งหลักพัน + ตำแหน่งหลักพัน + ตำแหน่งหลักร้อย + ตำแหน่งหลักสิบ + ตำแหน่งหลักหน่วย + 1 = 6 + 7 + 7 + 4 + 4 + 1 = 29 ผลลัพธ์ที่ 4 = ผลลัพธ์ที่ 3 + 5 = 29 + 5 = 34

จากการที่คำนวณจะได้เลขหลักสิบ คือ 2 / 4 และหลักหน่วยคือ 9 / 4 นำเอาตัวเลขมาจัดชุดกันจะได้ดังนี้ 29 / 24 / 49 / 44 เราสามารถนำ เอาตัวเลขที่ได้ไปแทงหวยแบบ 2 ตัวบนได้เลย

อ่านเพิ่มเติม สูตรเจาะหวยฮานอยแม่นๆ คำนวณง่าย เข้าทุกงวด

เราคือเว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 ที่ครอบคลุมทุกการใช้ง่าย ฝากถอนรวดเร็วทันใจ จ่ายเยอะที่สุดในประเทศ มีหวยให้เล่นมากที่สุด ไม่ว่าจะ หวยออนไลน์ หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยฮานอย นิเคอิ หวยลาว และ อื่นๆอีกเพียบ

ติดต่อเรา