Home » หวย ธ.ก.ส

หวย ธ.ก.ส

หวย ธ.ก.ส

หวย ธ.ก.ส เป็นหวยของประเทศไทย แต่จะเป็นในรูปแบบคล้ายกับการออมเงินกินดอกเบี้ยป็นหวยที่มีความคล้ายกับออมเงินอัตราการจ่ายจะขึ้นอยู่กับการฝากเงิน โดยการจะเล่นหวยนี้ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารนั้นๆ เท่านั้นถึงจะเล่นได้ แต่เงินรางวัลก็ไม่ได้น้อยกว่าหวยรัฐบาลเลย แต่วิธีจะเล่นจะยุ่งยาก ดังนั้นซึ่งมีการมานำมาเล่นในรูปแบบ หวยใต้ดิน หวยออนไลน์ บางเพื่อให้คนที่ไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารนั้นๆได้มาเล่นด้วย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสนั้นไป เพื่อมีการออกรางวัลแค่ 1ครั้งต่อเดือนเท่านั้น

เป็นสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5มีอายยุการรับฝาก 3ปี เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.30 บาท หรือคิดดอกเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 01.ต่อปี เพื่อ่งเสริมให้ลูกค้าฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็นหน่วยละ 0.60บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20ต่อปี ซึ่งหากมีการไถ่ถอนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย


นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในปีบัญชี 2564 เริ่มต้นวันที่ 1 เม.ย.2564-31 มี.ค.2565 นั้น ธ.ก.ส.ตั้งเป้าหมายลดการออกสลากออมทรัพย์ลดลงราว 50% เนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกินของธ.ก.ส.สูงมาก โดยมีเงินฝากในรูปสลากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น และรวมถึงลูกค้าที่ยังไม่เบิกเงินสินเชื่อออกใช้ ทำให้มีเงินธ.ก.ส.มีสภาพคล่องทางเงินรวม 120,000 ล้านบาท

ขณะที่การปล่อยสินเชื่อในรอบบัญชีปี 2563 ต่ำกว่าเป้าหมาย จ่ายสินเชื่อได้เพียง 62,000 ล้านบาท จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 73,000 ล้านบาท

“ขณะนี้ธ.ก.ส.มีสภาพคล่องสูงมาก จึงจำเป็นต้องลดการฝากผ่านสลากออมทรัพย์ลง โดยปีนี้ ธ.ก.ส.มีแผนออกสลากใหม่มารองรับเพียง 60,000-80,000 ล้านบาทเท่านั้น และลดเวลาการรับฝากสลากให้สั้นลง เหลือเพียง 1-2 ปี จากเดิม 3 ปี และ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพคล่องในระบบ และความผันผวนอัตราดอกเบี้ย”

นายธนารัตน์ กล่าวต่อว่า แม้การออกสลากออมทรัพย์จะลดลง แต่ประชาชนสามารถไปฝากเงินประเภทอื่น เช่น ออมทรัพย์ทวีโชติ ซึ่งที่ผ่านมามีสลากธ.ก.ส.ครบกำหนด 30,000 ล้านบาท แต่ ธ.ก.ส.ไม่ได้ออกสลากใหม่มาทดแทน เนื่องจากต้นทุนการออกสลากจะสูงกว่าเงินฝาก แต่ลูกค้าก็ไม่ถอนเงินออกไปจากธนาคาร และนำเงินดังกล่าวหันไปฝากเงินแบบประจำแทน

หวย ธ.ก.ส

อย่างไรก็ตาม แม้จะลดเป้าหมายรับฝากเงิน จะไม่กระทบต่อการปล่อยสินเชื่ออย่างแน่นอน โดยปีนี้ธ.ก.ส.ประเมินการปล่อยสินเชื่อไว้ไม่สูงมากนัก เนื่องจากการพักชำระหนี้เกษตรกร ทำให้เกษตรยื่นขอสินเชื่อใหม่น้อยราย และการลดการออกสลาก และยอดสินเชื่อลดลง ไม่กระทบต่อกำไรของธ.ก.ส. โดยปี2564 คาดว่าจะมีกำไร 7,200 -7,400 ล้านบาท

ผลรางวัลของสลาก ธ.ก.ส

วันเวลาในการของรางวัลนี้จะออกรางวัลทุกวันที่ 16ของเดือนและวันที่ 17มกราคมของทุกปี รวมการออกรางวัล 36ครั้ง ประกอบไปด้วย

 • รางวัลที่1 เสี่ยงหมวดมี 1รางวัล รางวัลละ 10,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 1 ต่างหมวดมี 99รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้งมี 300รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 หมุน 10ครั้งมี 1,000รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 หมุน 20ครั้งมี 2,000รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้งมี 10,000รางวัล รางวัลละ 500 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4ตัว หมุน 1ครั้งมี 100,000รางวัล รางวัลละ 75 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3ตัว หมุน 2ครั้งมี 2,000,000 รางวัล รางวัลละ 30 บาท

จำนวนรางวัล รางวัลต่องวดมีจำนวนทั้งหมด 2,113,400รางวัล เป็นเงินสูงสุด 91,580,000บาทต่อเดือน รางวลัจะออกครั้งแรกวันที้ 16กันยายน 5263 และที่สำคัญอย่างมาก ดอกเบี้้ยและเงินรางวัลได้รับยกเว้นภาษี สำหรับบุคคลทั่วไป และยังใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคเำประกัน ได้อีกด้วย

การติดตามผลรางวัล หรือติดตามหวย ธ.ก.ส สามารถติดตามได้ทั้งการ

 • ถ่ายทอดสดการออกสลากออมทรัพย์ได้ทางเว็บwww.baac.or.th Youtube Channel “BAAC Thailand
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่AM 891 กิโลเฮิรตซ์
 • Facebook
 • ธ.ก.ส. A-Mobile
รางวัล ดอกเบี้ย

สลาก ธ.ก.ส มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี (หน่วยละ 0.20 บาท) โดยสลากแบ่งเป็น 4ตัว แบ่งได้ดังนี้

 • รางวัลเลขท้าย มีสิทธิ์อายุสลาก รับ20บาท เมื่อถูกรางวัลเลขท้าย 4ตัว
 • รางวัลงวดแรกรับ 20บาท เมื่อถูกรางวัลเลขท้าย 4ตัวเพียงอย่างเดียว
 • ลุ้น 2ล้านบาทในเดือนแรก โดยจะได้รางวัลนี้เมื่อถูกรางวัลเลขท้าย 4ตัว
 • ลุ้นทอง กับสลาก ในรางวัลพิเศษทองคำแท่ง จำนวน2รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1ล้านบาท โดยจะต้องเป็นผู้ฝากที่ออมสม่ำเสมอ ตั้งแต่6งวดขึ้นไป
การเล่นสลาก ธ.ก.ส. โดยไม่ได้เป็นลูกค้า

โดยปกติการเล่นสลาก ธ.ก.ส. หรือหวย ธ.ก.ส. ต้องเป็นลูกค้าที่ออมเงินของธนาคารนั้นๆ ถ้าหากมีคนที่ไม่ได้ใช้ธนาคารนั้นๆ มีวิธีที่เล่นง่ายๆอย่างเช่น เล่นในรูปแบบหวยออนไลน์ ซึ่งเล่นในรูปแบบนี้ก็มีโอกาสในการถูกรางวัลได้ง่ายมากๆ

สำหรับหวยออนไลน์ คือ การแทงหวยผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ทั้งบนคอมพิวเตอร์และบนมือถือ ซึ่งสามารถแทงหวยได้ทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งคุณจะต้องมียูสเซอร์เพื่อใช้ล็อคอินกับเว็บไซต์เพื่อเข้าไปซื้อหวยออนไลน์ โดยสามารถสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเพื่อขอรับยูสเซอร์ได้ สะดวกสบายจนทำให้คุณลืมการแทงหวยแบบเดิมๆ กับเจ้ามือไปเลย และรูปแบบการแทงหวยออนไลน์ก็เข้าใจง่ายไม่ได้ต่างจากการแทงหวยกับเจ้ามือโพยทั่วไป

ดังนั้นไม่ว่าใครก็สามารถแทงหวยออนไลน์ได้ เพียงแค่คุณมีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น การซื้อขายหวยผ่านอินเทอร์เน็ต โดยวิธีการซื้อนั้นสามารถทำได้ ด้วยการเติมเงินเข้าสู่ระบบ แต่คุณจะต้องมีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้งานก่อน จึงจะสามารถซื้อหวยออนไลน์บนเว็บไซต์นั้น ๆ ได้ ส่วนการขายหวยออนไลน์ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ เป็นเจ้าของเว็บไซต์ หรือที่เรียกกันว่าเจ้ามือขายหวยออนไลน์ และเป็นตัวแทนขายหวยออนไลน์นั่นเอง

ข้อดีของ หวยออนไลน์
การซื้อขายหวยออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยวิธีการซื้อนั้นสามารถทำได้ ง่ายผ่านอินเทอร์เน็ต สะดวกสบาย และรวดเร็ว ได้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากเป็นการซื้อไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และลดการเอาเปรียบผู้ซื้อเมื่อท่านนั้นถูกรางวัล ก็จะได้รับเงินอย่างรวดเร็ว ไม่เกิน 6 โมงเย็น ไม่ต้องรอนานเหมือนเจ้ามือใต้ดิน ภายในวันที่หวยออกหวยออนไลน์ ยึดเวลาการซื้อขายในวันที่หวยออกถึง 15.30 น. ซื้อได้ในราคาที่กำหนด มีราคาที่แน่นอน สามารถควบคุมราคาได้หวยออนไลน์สามารถซื้อได้ทุกตัวเลข ลดปัญหาการซื้อหวยใต้ดินลง

อ่านเพิ่มเติมหวยธนาคาร

เราคือเว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 ที่ครอบคลุมทุกการใช้ง่าย ฝากถอนรวดเร็วทันใจ จ่ายเยอะที่สุดในประเทศ มีหวยให้เล่นมากที่สุด ไม่ว่าจะ หวยออนไลน์ หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยฮานอย นิเคอิ หวยลาว และ อื่นๆอีกเพียบ

ติดต่อเรา