Home » หวยออมสิน เป็นยังไงเล่นอย่างไร

หวยออมสิน เป็นยังไงเล่นอย่างไร

หวยออมสิน เป็นยังไงเล่นอย่างไร

หวยออมสิน เป็นยังไงเล่นอย่างไร

หวยออมสิน เป็นยังไงเล่นอย่างไร คงเป็นหวยที่คนไทยจะคุ้นเคยกันดี เพราะเป็นหวยที่มีการออกรางวัลโดยธนาคารออมสินของประเทศไทย ที่ซึ่งเป็นหวยที่พึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ไม่กี่ปี หรือที่เรียกกันว่า สลากออมสิน เป็นรูปแบบการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่ง โดยซึ่งสำหรับคนทั่วไปจะไม่สามารถเล่นได้ ถ้าหากไม่ได้เป็นลูกค้าขอธนาคารออมสินนี้ โดยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่ทำให้เล่นหวยออมสินนี้ได้ โดยเล่นผ่านทางหวยใต้ดิน หรือเว็บหวยออนไลน์

ประวัติสลากออมสิน

เป็นสลากออมสินที่มีการออกจำหน่ายครั้งแรกในรูปแบบของ สลากออมสินสมมัญ โดยทางธนาคารออมสินได้ออกให้บริการรับฝากรวมทั้งสิ้น มากถึงจำนวน 6งวดด้วยกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 ถึงปี พ.ศ. 2490 ต่อมาทางธนาคารได้มีการพัฒนาปรับปรุง โดยการออกจำหน่าย สลากออมสินพิเศษ นั้นโดยริเริ่มให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 1ในเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2486 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาทางธนาคารได้ ปรับปรุงเงื่อนไข เงินรางวัล ราคา และอายุของสลากออมสินพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับสภาวะการณ์

ประวัติลำดับการออกสลากออมสินแแบบต่างๆ

หวยออมสิน เป็นยังไงเล่นอย่างไร

สลากออมสินสามัญ

เป็นสลากกุศโลบายเพื่อจะจูงใจให้ผู้ที่ชอบในการเสี่ยงโชค ได้หันมาออมเงินกันอย่างมากขึ้น ผู้ที่ฝากจะมีโอกาสลุ้นรางวัล เมื่อฝากครบอายุตามที่กำหนดจะได้รับเงินต้นคืน พร้อมกับดอกเบี้ย ทำให้มีผู้ที่ฝากมีเงินเก็บออมดีกว่าการเสี่ยงโชค ในประเภทอื่นๆ

โดยจะเริ่มรับฝากงวดที่ 1ในเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2485 จะมีราคาการจำหน่ายอยู่ที่ ฉบับละ 5บาท จำนวน 40,000 ฉบับ มีการออกรางวัลในทุกๆเดือน อายุครบ 3 เดือนหากประสงค์จะถอนเงินคืน จ่ายคืนให้ฉบับละ 3. 50 บาท เมื่อฝากครบ 5 ปี จะได้รับดอดกเบี้ยฉบับละ 25 สตางค์ และในงวดต่อๆมา มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนราคาต่อหน่วย เงินรางวัล รวมทั้งระยะเวลาครบอายยุ เพื่อจะได้จูงใจมากขึ้น จนถึงงวดที่ 6 จึงได้ระงับการจำหน่ายลงนั้นเอง

หวยออมสิน เป็นยังไงเล่นอย่างไร

สลากออมสินพิเศษ

ในเมื่อต่อมาได้พัฒนาจาก สลากออมสินพิเศษสามัญ โดยจะมีการปรับปรุงเงื่อนไข ราคา อายุและดอกเบี้ย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านการเงิน และเป็นสลากที่ระบุชื่อเจ้าของเป็นครั้งแรก และสามารถถอนคืนได้เต็มมูลค่าที่ฝาก จนทำให้ประชาชนรู้จักสลากออมสินในลักษณะ “สลากออมสินไม่กินทุน” และกลายเป็นเอกลักษณ์ของสลากออมสินจนมาถึงปัจจุบัน โดยสลากออมสินงวดที่ 1 ราคาฉบับละ 2 บาท มีอายุ 5 ปี เมื่อฝากครบอายุ ได้ดอกเบี้ยฉบับละ 10 สตางค์ เริ่มรับฝากเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2486

หวยออมสิน เป็นยังไงเล่นอย่างไร

สลากออมสินกุศล

โดยทางของ ธนาคารออมสินได้มี การจัดการจำหน่ายสลากออมสินกุศล เพื่อระดมเงินฝากจากประชาชน จำนวนมากถึง 1,000 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกู้ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ในประเทศอีก ต่อหนึ่ง ราคาฉบับละ 20 บาท มีอายุ 5 ปี ออกรางวัลทุกวันที่ 10 ของเดือน เมื่อครบอายุจะได้รับเงินคืนเท่าเดิม เริ่มจำหน่ายเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2533

สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค)

เป็นสลากออมสินที่มีการจัดพิมพ์ขึ้นมานั้น เพื่อเป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ฝาก จะต้องมีการออมเงินระยะยาว ราคาหน่วยละ 100 บาท เมื่อฝากครบ 10 ปี ได้รับดอกเบี้ย หน่วยละ 10 บาท ออกรางวัลทุก 3 เดือน คือเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม เริ่มรับฝากครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 เป็นครั้งแรกที่ธนาคารออมสินเปิดโอกาสให้ประชาชนส่งภาพ เข้าประกวด โดยภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด จะได้รับ การนำมาพิมพ์เป็นสลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) งวดที่ 1

สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค)

สลากออมสินพิเศษประเภทพิมพ์มูลค่า โดยทางธนาคารออมสิน ได้มีการจัดพิมพ์สลากออมสินพิเศษประเภทนี้ขึ้น เพื่อจะรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน เป็นภาพ พระบรมราชนิเวศน์และพระตำหนักที่ประทับของพระองค์ มี 6 ชนิด ราคาคือ 500 บาท 900 บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท และ 500,000 บาท พร้อมกันนี้ได้จัดทำปกผ้าไหมสำหรับใส่สลากออมสิน เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญในวาระต่างๆ หรือเก็บเป็นของที่ระลึก เริ่มจำหน่ายครั้งแรกพร้อมกับสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 28 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547

สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 28

จัดทำขึ้นเพื่อฉลองในวาระครบ 125 ปี วัน พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ราคาจะอยู่ที่หน่วยละ 50 บาท เมื่อมีการฝากครบอายุ 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 1 บาท โดยมีโอกาสในการถูกรางวัล 35 ครั้ง ออกรางวัลทุกวันที่ 20 ของเดือน

สลากออมสินนี้สามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ ประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนและชั้นศาลได้

สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 32

โดยจะมีราคาอยู่ที่หน่วยละ 50 บาท เมื่อมีการฝากครบอายุ 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ย หน่วยละ 4.25 บาท ที่มีโอกาสในถูกรางวัล 35 ครั้ง ออกรางวัลทุกวันที่ 20 ของเดือน รางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท รางวัลพิเศษ มูลค่า 1 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

เงินการออกรางวัลของสลากออมสิน

เงินรางวัล อายุฝาก 3 ปี

รางวัลการออกรางวัลราคาเงินรางวัล
รางวัลที่ 13 ครั้ง10,000,000 บาท
รางวัลที่ 21 ครั้ง100,000 บาท
รางวัลที่ 32 ครั้ง20,000 บาท
รางวัลที่ 45 ครั้ง10,000 บาท
รางวัลที่ 510 ครั้ง5,000 บาท
รางวัลที่พิเศษ1 ครั้ง100,000 บาท
รางวัลที่ 1ต่างหมวด1 ครั้ง10,000 บาท
รางวัลที่เลขท้าย 6 ตัว2 ครั้ง400 บาท
รางวัลที่เลขท้าย 5 ตัว2ครั้ง300 บาท
รางวัลที่เลขท้าย 4 ตัว2 ครั้ง150 บาท

เงินรางวัล อายุฝาก 5ปี

รางวัลการออกรางวัลเงินรางวัล
รางวัลที่ 15 ครั้ง5,000,000 บาท
รางวัลที่ 25 ครั้ง500,000 บาท
รางวัลที่ 35 ครั้ง50,000 บาท
รางวัลที่ 420 ครั้ง10,000 บาท
รางวัลที่ 540 ครั้ง5,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6ตัว1 ครั้ง600 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว1 ครั้ง400 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว2 ครั้ง300 บาท

อ่านเพิ่มเติม 5 เกจิดัง

เราคือเว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 ที่ครอบคลุมทุกการใช้ง่าย ฝากถอนรวดเร็วทันใจ จ่ายเยอะที่สุดในประเทศ มีหวยให้เล่นมากที่สุด ไม่ว่าจะ หวยออนไลน์ หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยฮานอย นิเคอิ หวยลาว และ อื่นๆอีกเพียบ

ติดต่อเรา