Home » พฤติกรรมของการเล่นหวยคนไทย

พฤติกรรมของการเล่นหวยคนไทย

พฤติกรรมของการเล่นหวยคนไทย

พฤติกรรมของการเล่นหวยคนไทย

พฤติกรรมของการเล่นหวยคนไทย ส่วนใหญ่แล้วการเล่นหวยผูกพันอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานมากแล้ว จนถึงยุคปัจจุบันนี้ โดยหวยจะมีทั้งหวยบนดินของรัฐบาล และ หวยใต้ดินที่มีเจ้ามือในตลาดใต้ดินนั้น แพร่ระบาดอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา นั้นจึงทำให้แทบไม่มีคนไทยคนใดที่ไม่รู้จัก และ แทบไม่มีใครไม่รู้ว่า ถ้าต้องการจะซื้อ จะไปซื้อกับใคร ที่ไหน อย่างไร นั้นเอง และ ยังมีการเล่นกันทุกกลุ่มชนชั้นของสังคมทั่วประเทศอีกด้วย

วิจัยชี้โอกาสถูกรางวัลที่ 1 เพียง 1% ใน 100%

เร็วๆ นี้ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับผู้คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2550 นั้นก็คืองานวิจัยเรื่อง การคำนวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และ สลากเลขท้าย โดย ผศ.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้นเอง และ ได้ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น จะทำให้ผู้ซื้อสูญเสียเงินโดยเฉลี่ย 40 สตางค์ ต่อราคาสลาก 1 บาท นั้นเองครับ และในส่วนการซื้อสลากเลขท้ายจะทำให้ผู้ซื้อสูญเสียเงินโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 35 สตางค์ และ มากที่สุด 70 สตางค์ เลยทีเดียว ต่อราคาฉลาก 1 บาท และ สลากเลขท้ายนั้น โอกาสได้รางวัลเลขท้าย 2 ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีโอกาสเพียง 1 ใน 100 ครับ และ ในขณะที่โอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งพิเศษมูลค่า 30 ล้านบาทก็จะมีโอกาสถูกรางวัลเพียง 1 ใน 30 ล้านเท่านั้นเองครับ

หวยใต้ดิน ธุรกิจเงินสะพัดมหาศาล

เมื่อเราพูดถึงหวยใต้ดิน นอกจากจะเป็นการพนันที่มีคนเข้ามาเล่นมากมายแล้วนั้น ยังเป็นการพนันที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าการพนันประเภทอื่น ๆ อีกด้วย และ ยังได้มีวงเงินที่เกี่ยวข้องในมูลค่าที่สูงมาก จากการศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ คณะ (2546) ได้ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2544 นี้มีผู้เล่นหวยใต้ดินทั่วประเทศสูงถึง 23.7 ล้านคน เลยทีเดียว และ วงเงินการค้าหวยใต้ดิน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 92,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเยอะมาก หรืออาจจะสูงถึง 542,000 ล้านบาท เลยทีเดียว กำไรส่วนหนึ่งจากการขายหวยใต้ดิน กลายไปเป็นส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าเจ้ามือหวย มากกว่าปีละ 11,000 ล้านบาท และ ในขณะที่การศึกษาการพนันภาพรวมของ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นได้ ทำการ สำรวจสถานการณ์การพนัน และได้ พบว่า ปี2553 หวยใต้ดินยังครองแชมป์อันดับหนึ่งของการพนันไทยควบคู่กับสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีการพนันในบ่อน และ การพนันฟุตบอลติดอันดับตามมา และ ประริมาณการจำนวนเงินที่สะพัดในอุตสาหกรรมการพนันตลอดทั้งปีสูงถึง 357,275 ล้านบาท เลยทีเดียว และ นอกจากนั้น การพนันหวยใต้ดินยังเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องจ่ายภาษี นั้นเอง และ ยังมีการจัดตั้งเครือข่ายการขาย และ การจัดเก็บรายได้อย่างกว้างขวาง ความยืดหยุ่นสูง ทำให้ธุรกิจหวยใต้ดินสามารถขยายเครือข่ายได้อย่างเป็นระบบ มีทั้งเจ้ามือรายย่อย ในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ เจ้ามือรายกลาง และรายใหญ่ ซึ่งมีการรับแทงหวยในหลายจังหวัด เจ้ามือรายกลางและรายใหญ่สามารถอาศัยเงินรายได้ จากการขายหวยใต้ดินไปสร้างฐานอำนาจ ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจ และกลายเป็นผู้กว้างขวางในสังคม

ข้อมูลการเล่นหวย อิสานเป็นแชมป์ คนโสดและอยู่ตามลำพัง

ในส่วนของรายงานการสำรวจพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของประชาชน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 7,900 กลุ่มตัวอย่าง ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย พบว่า ประชาชนในภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดในประเทศ ใช้จ่ายเงินเพื่อการเล่นหวยใต้ดินเป็นสัดส่วนของเงินรายได้ที่สูงกว่าประชาชนในภาคอื่นๆ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มคนโสดมากกว่าผู้ที่สมรสและมักอยู่ตามลำพัง ระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมพบมากที่สุด ผู้ที่มีรายได้น้อยได้ใช้เงินเพื่อซื้อหวยใต้ดินสูงกว่าผู้ที่มีรายได้สูง และข้าราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่าอาชีพอื่น ได้ใช้เงินไปเพื่อซื้อหวยใต้ดินมากกว่าอาชีพอื่น

ความเป็นมาของหวย

ในส่วนของการเล่นหวยเริ่มกันครั้งแรกในประเทศจีน และ แพร่ขยายมาในประเทศไทย ประมาณ ปี พ.ศ. 2378 ตรงกับในสมัยรัชการที่ 3 ได้มีพระบรมราชานุญาตให้มีการเล่นหวย ก.ข. เพื่อแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ข้าวยากหมากแพง เงินทองหายาก ประชาชนเก็บเงินไว้ ไม่นำเงินมาใช้จ่าย ดังนั้นเมื่อมีหวย ก.ข. ประชาชนได้นำเงินออกมาใช้มากขึ้น เงินได้สะพัด และ รัฐเก็บภาษีมาบำรุงบ้านเมืองได้มากขึ้น พร้อมทั้งมีหลักประกันว่าหวย ก.ข. เป็นการพนันเสี่ยงโชคที่ถูกต้องตามกฎหมาย ความนิยมในการเล่นหวย ก.ข. นั้นก็ได้แพร่หลาย จากเดิมที่เล่นเฉพาะในกรุงเทพฯ ต่อมาได้ขยายไปสู่ต่างจังหวัด และทำให้มีรายได้เข้าพระคลังหลวงเป็นจำานวนมาก (เด่นเดือน เหลืองเซ็ง, 2538) ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีการก่อตั้งกองสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2482 (อเนก นาวิกมูล, 2531) จึงได้เกิดการเล่นหวยใต้ดินขึ้น โดยยึดเอาสลากกินแบ่งของรัฐบาล เป็นรูปแบบพื้นฐาน โดยใช้เลข 3 ตัว และ 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ที่ออกเป็น ปกติควบคู่ไปด้วยกัน หวยใต้ดิน จึงเป็นที่นิยมเล่นอย่างแพร่หลายในสังคมไทย เพราะมีวิธีการเล่นง่ายกว่าการซื้อหวย ก.ข. การซื้อขายเป็นไปอย่างสะดวกได้ง่าย และ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งในชุมชน

กล่าวโดยสรุป

ในส่วนของหวยที่มีตั้งหวยบนดิน (รัฐบาล) และ หวยใต้ดิน นั้น เป็นพฤติกรรมความเชื่อที่อยู่กับสังคมไทยมายาวนาน เป็นค่านิยมจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ยากจะแยกคำ ๆ นั้นออกจากสังคมไทย แม้จะผ่านมาถึงยุคดิจิตอล 5.0 หวย และพฤติกรรมการเล่นหวยยังคงพัฒนาตามมาติด ๆ จนยากจะหลีกพ้นนั้นเอง และ ผลกระทบของการเล่นหวย แม้จะสร้างรายได้และความหวังของบุคคลให้ดำเนินชีวิตอยู่ได้ แต่เป็นการสร้างที่บ่อนทำลายศักยภาพของบุคคล และ สังคมในระยาว ขณะเดียวกัน การแก้ปัญหา เน้นที่ ผู้จำหน่าย โดยไม่คำนึงถึงผู้ซื้อ ซึ่งมักจะซ่อนอยู่ในระบบจนฝังลึก จะไม่สามารถหยุดมันได้ หรือ ลดการแพร่ระบาดพฤติกรรมการซื้อ ขายหวยได้ นั้นเองครับ

และทั้งหมดนี้ก็คือ พฤติกรรมของการเล่นหวยคนไทย ที่ทาง JC หวยออนไลน์ นั้นได้รวบรวมมาเป็นข้อมูล เพื่อที่จะให้ผู้เล่นที่ต้องการนำสิ่งนี้ไปเป็นแนวทางการเล่น เกมสล็อต นั้นได้ศึกษา และ นำไปปรับใช้ ในการเล่นเกมสล็อตครั้ง ต่อ ๆ ไป ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าสิ่งที่เรานำเสนอไป จะเป็นประโยชน์กับการเล่น เกมสล็อต ของท่านไม่มาก็น้อย ครับ

อ่านบทความเพิ่มเติวเกี่ยวกับหวยออนไลน์ได้ที่ อ่านบทความเพิ่มเติม…

เราคือเว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 ที่ครอบคลุมทุกการใช้ง่าย ฝากถอนรวดเร็วทันใจ จ่ายเยอะที่สุดในประเทศ มีหวยให้เล่นมากที่สุด ไม่ว่าจะ หวยออนไลน์ หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยฮานอย นิเคอิ หวยลาว และ อื่นๆอีกเพียบ

ติดต่อเรา