Home » ผลตอบแทนของการซื้อหวย

ผลตอบแทนของการซื้อหวย

ผลตอบแทนของการซื้อหวย

ผลตอบแทนของการซื้อหวย

ผลตอบแทนของการซื้อหวย หากเพื่อน ๆ นั้นคิดว่าการซื้อหวยนั้นต้องมีผลตอบแทน เพื่อนๆคิดถูกแล้วละครับ และการซื้อหวยนี้มีผลตอบแทนอยู่อย่างแน่นอน แค่เพื่อนนๆนั้นต้องรอโอกาสพี่ จะถูกเท่านั้นเอง และวันนี้ แอดก็จะมาให้ความรูเ้เกี่ยวกับ ผลตอบแทนของการซื้อหวย ว่ามันมีอะไรบ้าง หรือ ไม่มีเลยมีแต่เสียนั้นเอง หากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปอ่านต่อกันเลยครับ

ในส่วนของการซื้อหวย คือสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานกว่าเกือบ  2 ศตวรรษ เลยนะครับ โดยในปี 2375 สมัยรัชกาลที่ 3 นี้ก็ได้ เกิดสภาพเศรษฐกิจฝืดเคืองนั้นเองครับ และ ประชาชนไม่นิยมใช้จ่ายนำเงินไปฝังดินเก็บไว้ รัชกาลที่ 3 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงหวยขึ้นมาหวยเป็นที่นิยมในหมู่ชาวจีน เรียกว่า “ฮวยหวย” หรือ ชุมนุมดอกไม้ นั้นเองครับ และนั้นก็เป็นที่มาของการเรียกสลากกินแบ่งรัฐบาล ในปัจจุบันว่า หวยรัฐบาล เนื่องจากการออกหวยในสมัยแรกนั้นออกเป็นรูปดอกไม้ และในเวลา ต่อมาหวยก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการออกรางวัลเป็นไปตามยุคสมัยนั้นเอง เช่น ออกตามชื่อคนจีน ตัวอักษรพยัญชนะไทย (หรือหวย ก ข) ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงต้องการที่จะยกเลิกการเล่นพนันแต่เนื่องจากอากรหวยเป็นรายได้สำคัญ

และหลังจากนั้นก็ได้ยกเลิกบ่อนการพนันอย่างอื่นก่อน และ จึงได้มายกเลิกหวยได้ในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้นเองครับ และ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ก็ได้เริ่มมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อหารายได้บำรุงการกุศล แต่ไม่ได้มีการออกรางวัลเป็นประจำ จนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 รัฐบาลจึงเริ่มให้มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการประจำโครงสร้างเงินรางวัลจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น และหลังจากนั้นก็ได้ถูกปรับปรุงล่าสุดเมื่องวดวันที่ 1 กันยายน 2558 โดยได้มีการตัดรางวัลเลขท้าย 3 ตัวออกไป จำนวน 2 รางวัล และเพิ่มรางวัลเลขหน้า 3 ตัวขึ้นมา 2 รางวัล โดยโครงสร้างเงินรางวัลปัจจุบันมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ครับ

รางวัลมูลค่า(บาท)ครั้งที่ออก
รางวัลที่ 13,000,0001
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 150,0002
รางวัลที่ 2100,0005
รางวัลที่ 340,00010
รางวัลที่ 420,00050
ราวัลที่ 510,000100
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว2,0002
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว2,0002
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว1,0001

  และเมื่อเราได้พิจารณาการเล่นหวยรัฐบาลในรูปแบบการลงทุน เราก็จะสามารถนำผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากหวยรัฐบาลนั้น มาหาผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) โดยการนำอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในแต่ละรางวัลนั้นมาหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามอัตราความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นของรางวัลนั้นเอง และ ผลตอบแทนที่คาดหวังนั้นจะ สามารถนำมาใช้ประมาณการถึงผลตอบแทนจะได้รับจากการลงทุนในอนาคตนั้นเองครับ ซึ่งวิธีการคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในหวยรัฐบาลนี้จะมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ครับ

รางวัลเงินรางวัลอัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)ความน่าจะเป็น (ต่อ)อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักในแต่ละรางวัล(ร้อยละ)
รางวัลที่ 13,000,0007,499,9001/1,000,0007.49990
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 150,000249,9005/1,000,0000.24980
รางวัลที่ 2100,000249,9005/1,000,0001.24950
รางวัลที่ 340,00099,90010/1,000,0000.99900
รางวัลที่ 420,00049,90050/1,000,0002.49500
รางวัลที่ 510,00024,900100/1,000,0002.49000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว2,0004,9002,000/1,000,0009.80000
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว2,0004,9002,000/1,000,0009.80000
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว1,0002,40010,000/1,000,00024.00000
ไม่ถูกรางวัล0-100985,832/1,000,000-98.58320
รวมอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง-40.0000

  เพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนให้หวยรัฐบาลนั้นมีอัตราติดลบถึงร้อยละ 40 เลยทีเดียว และนนั้นก็เสมือนว่าถ้าเราลงทุนไป 100 บาท ผลตอบแทนที่จะได้รับคือขาดทุน 40 บาทเหลือเงินต้นเพียง 60 บาท นั้นเองครับ และในขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 นั้นเอง และ อยู่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีครับ และ ซึ่งหากลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยจะเสมือนลงทุน 100 บาท นั้นจะได้รับดอกเบี้ย 1.5 บาท รวมเป็นเงิน 101.5 บาท เลยทีเดียว และ สำหรับหวยใต้ดินนั้น มีผลตอบแทนที่คาดหวังติดลบไม่ต่างกับหวยรัฐบาล ไม่ว่าจะ 3 ตัวบนเต็ง และจะมีอัตราผลตอบแทนติดลบร้อยละ 49.9 ในขณะที่ 3 ตัวบนโต๊ด มีอัตราผลตอบแทนติดลบร้อยละ 39.4 และ 2 ตัวบนที่มีอัตราผลตอบแทน ติดลบร้อยละ 39 เป็นต้นไป

ดังนั้นทางเลือกในการลงทุนในการซื้อหวยรัฐบาล และ หวยใต้ดิน นั้นจึงไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนนั้นเองครับ หากเพื่อนๆนำเงินในส่วนนี้ไปออมหรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้น กองทุนรวม เป็นต้นย่อมสร้างผลตอบแทนได้มากกว่านั้นเองครับ หรือหากเพื่อนๆนั้นอยากลงทุนพร้อมกับได้รับอรรถประโยชน์ในรูปแบบการเล่นการพนันเสมือนเล่นหวยรัฐบาล สลากออมสินก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะยังคงได้รับอรรถประโยชน์ของรูปแบบการพนันนั้นก็คือ มีรางวัลใหญ่ให้ผู้ลงทุนได้ลุ้นทุกเดือนแต่เงินต้นยังคงอยู่นั้นเอง โดยสลากออมสินอายุ 3 ปีมีอัตราดอกเบี้ย 3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 3 (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 ตามประกาศธนาคาร หากเพื่อนๆฝากครบ 3 ปีจะได้รับดอกเบี้ย 1.5 บาทต่อหน่วย) และสำหรับเงินรางวัลนั้นสลากออมสินมีรางวัลใหญ่สุดนั้นก็คือ รางวัลที่ 1 โดยมีมูลค่าสูงถึง10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเงินรางวัลตามตารางต่อไปนี้ครับ

รางวัลจำนวนครั้งที่ออกรางวัลเงินรางวัล(บาท)
รางวัลที่ 1310,000,000
รางวัลที่ 221,000,000
รางวัลที่ 3220,000
รางวัลที่ 4510,000
รางวัลที่ 5105,000
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1 (ต่างงวดและหมวดอักษร)10,000
รางวัลเชท้าย 6 ตัว2400
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว2300
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว2150

ในส่วนของรายการรางวัลสลากออมสินตั้งแต่งวดวันที่16 พฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้ การซื้อสลากออมสินจำนวนมากในครั้งเดียว จะเพิ่มความน่าจะเป็นที่จะได้รับรางวัลใหญ่ และเพิ่มโอกาสที่ผลตอบแทนที่ได้รับจริงใกล้เคียงกับผลตอบแทนที่คาดหวังนั้นเองครับ แต่การลงทุนในสลากออมสินนั้นก็มีข้อควรพิจารณาเช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่น ในกรณีของสลากออมสินนั้นคือ สภาพคล่องเนื่องจากสลากออมสินหากไถ่ถอนก่อนครบ 3 ปี จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำลงยิ่งไปกว่านั้นหากถอนก่อนครบ 3 เดือน ขึ้นไปจะถูกหักเงินต้นไปอีก 1 บาท จาก 50 บาทเหลือ 49 บาท นั้นเอง และ คิดเป็นขาดทุนร้อยละ 4 ขอขอบคุณบทความจากคุณวิริยะ  ยิ้มยิ่ง สำนักงานบริหารการลงทุน นั้นเองครับบ

และทั้งหมดนี้ก็คือ ผลตอบแทนของการซื้อหวย ที่ทาง JC หวยออนไลน์ นั้นได้รวบรวมมาเป็นข้อมูล เพื่อที่จะให้ผู้เล่นที่ต้องการนำสิ่งนี้ไปเป็นแนวทางการเล่น เกมสล็อต นั้นได้ศึกษา และ นำไปปรับใช้ ในการเล่นเกมสล็อตครั้ง ต่อ ๆ ไป ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าสิ่งที่เรานำเสนอไป จะเป็นประโยชน์กับการเล่น เกมสล็อต ของท่านไม่มาก็น้อย ครับ

อ่านบทความเพิ่มเติวเกี่ยวกับหวยออนไลน์ได้ที่ อ่านบทความเพิ่มเติม…

เราคือเว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 ที่ครอบคลุมทุกการใช้ง่าย ฝากถอนรวดเร็วทันใจ จ่ายเยอะที่สุดในประเทศ มีหวยให้เล่นมากที่สุด ไม่ว่าจะ หวยออนไลน์ หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยฮานอย นิเคอิ หวยลาว และ อื่นๆอีกเพียบ

ติดต่อเรา