Home » ประเภทของการเล่น หวยออนไลน์

ประเภทของการเล่น หวยออนไลน์

ประเภทของการเล่น หวยออนไลน์

ประเภทของการเล่น หวยออนไลน์

ประเภทของการเล่น หวยออนไลน์ นั้นมีหวยรวมกันมากมายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหวยของแต่ละประเทศ หวยต่างจะเล่นเหมือนกันไหม โดยทางหวยออนไลน์นั้นจะเล่นเหมือนกันกันทั้งหมด ไม่ว่าจะทั้งวิธีการคำนวณราคา อัตราการจ่าย วิธีการเล่นจะเหมือนกันทั้งหมด สิ่งที่จะแตกต่างกันคือ เวลาการออกผลรางวัล วิธีการดูผลรางวัล แต่ไม่ได้แตกต่างกันมาก

ประเภทการเล่นเลข 3ตัว

  1. เลข 3ตัวบน เป็นเลขที่เล่นได้เงินรางวัลมากที่สุด โดยมีอัตราการจ่ายอยู่ที่ บาทละ900 หรือ 1:900 ถือว่าเยอะมากๆ โดยการเล่นจะเป็นการแทงเลขทั้งหมด 3ตัวไม่สามารถสลับตำแหน่งได้ โดยสามารถซื้อได้ตั้งแต่ 2บาทขึ้นไป
  2. เลข 3ตัวล่าง เป็นการเล่นคล้ายกับเลข 3ตัวบน แต่ ืจะเป็นตำแหน่งเลขล่างมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 900บาท โดยไม่สามารถสลับตำแหแน่งได้

วิธีการคิดราคาเงินรางวัล

ถ้าหากซื้อเลข 3ตัว ที่มีราคาอยู่ที่ 20บาทหากถูกรางวัลก็นำเอา ราคาที่ซื้อไปคูณกับอัตราการจ่ายของรางวัลเช่น 20 × 90 = 18,000 บาท

ถ้าไม่ถูกรางวัลก็แค่จ่ายเฉพาะเงินที่ซื้อไปเท่านั้น ในการเล่นหวยออนไลน์นั้นถือว่าคุ้มมาก ถ้าไม่ถูกก็จ่ายเพียงนิดเดียว ถ้าถูกก็ได้เงินรางวัลมากมาย คุ้มสุดๆ

3. เลข 3ตัวโต๊ด เป็นการเล่นเลข 3ตำแหน่งที่มีโอกาสในการถูกรางวัลได้รางวัลได้ง่ายสุดๆ เพราะสามารถสลับตำแหน่งได้ ได้ทั้ง หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วยถ้าหากเลขออก 258 ถ้าซื้อ258 / 852/ 582 / แบบนี้ก็ถือว่าถูกรางวัล

วิธีการคิดเงินรางวัล

ถ้าหากซื้อเลข 3ตัวโต๊ด จะมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 120หรือ 1: 120 ถ้าหากซื้อในราคาที่ 30บาทการคิด มีเช่นนี้ เอาราคาที่ซื้อไปคูณกับอัตราการจ่าย เช่น 30 x 120 =3,600บาท

ประเภทการเล่นเลข 2ตัว

  1. เลข 2ตัวล่าง เป็นการเล่นเลขเพียง 2ตัว แต่อยู่ในตำแหน่งล่าง ไม่สามารถสลับตำแหน่งได้ โดยการจะเล่นต้องระบุตำแหน่งให้ชัดเจนโดยมีอัตราการจ่ายอยู่ที่ บาทละ90 หรือ 1:90
  2. เลข 2ตัวบน เป็นการเล่นเลขเพียง 2ตัวที่อยู่ตำแหน่งบน การดูผลรางวัลจะดูที่รางวัลที่หนึ่ง โดยจะดูที่หลักหน่วย หลักสิบ การเล่นต้องระบุตำแหน่งให้ชัดเจน มีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 90

วิธีการคิดเงินรางวัล

ถ้าหากซื้อเลข 2ตัวบน หรือ 2ตัวล่างในราคาที่ 50บาทโดยมีอัตราการจ่ายอยู่ที่ 90บาท มีวิธีการคิดต่อไปนี้ เช่น 50x 90 = 4,500 บาท

ประเภทการเล่นเลข 1ตัว

การเล่นเลขเพียงตัวเดียวจะมีอัตราการจ่ายน้อยที่สุด ของทุกประเภทการเล่นแต่ มีโอกาสการถูกรางวัลได้ง่ายมากๆ เพียงเพราะเล่นแค่เลขเพียง 1ตัว

  1. เลขวิ่งบน เป็นการเล่นเลขเพียง 1ตัวเท่านั้นแต่อยู่ตำแหน่ง บนจะสามารถวิ่งได้ทั้งหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย โดยมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 3.2 บาท

วิธีการคิดเงินรางวัล

ถ้าหากซื้อเลขวิ่งบนในราคาอยู่ที่ 30บาท การคิดจะนำเอาราคาที่ซื้อไปคูณกับ อัตราการจ่าย เช่น การคิด 30 x 3.2 = 96 บาท

2. เลขวิ่งล่าง เป็นการเล่นเลข เพียง1 ตัวเท่านั้นและการเลขจะคล้ายกับการเล่นเลข วิ่งบน แต่ตำแหน่งจะอยู่ที่เลขล่าง สามารถวิ่งได้ ตำแหน่งหลักหน่วย หลักสิบ เท่านั้น โดยมีอัตราการจ่ายอยู่ที่บาทละ 4.2บาท

วิธีการคิดเงินรางวัล

ถ้าหากซื้อเลขวิ่งล่างในราคาที่ 30บาท การคิดจะนำเอาราคาที่ซื้อไปคูณกับ เช่น 30 x 4.2 = 126บาท จะเห็นได้ว่าเลขวิ่งล่างมีอัตราการจ่ายมากกว่าเลขวิ่งบนเพราะ เลขวิ่งล่างสามารถวิ่งได้แค่ 2ตำแหน่ง แต่เลขวิ่งบนสามารถวิ่งได้ 3ตำแหน่ง โอกาสการถูกรางวัลได้ง่ายกว่าเลย มีอัตราการจ่ายที่น้อยกว่า เพราะเช่นนี้

ประเภทของการเล่น หวยออนไลน์

ประเภทที่ เขียนโพยให้ง่าย

ประเภทที่เขียนโพยได้ง่ายนั้น มีหลากหลายมากเพราะ บางคนชอบแทงหวยในเวลาที่ใกล้จะปิด หรือการหาเลขเด็ดพึ่งได้ เลยมาแทงช้าแต่เวลาจะหมดในการปิดรับแล้ว จึงมีประเภทที่ทำให้เขียนโพยได้เงินและเร็ว มีประเภททั้งหมด ดังนี้

  1. ประเภทเลขรูด

เป็นการส่งเขียนที่เล่นเพียงตัวเดียวแต่จะ สลับไปเป็นการเล่นเลข 2ตัวบน หรือ 2ตัวล่าง เพราะจะนำเอามาจับคู่กับเลขตั้งแต่ 0 – 9 และมีเลขรูดทั้งหมด 2ประเภท ด้วยกัน

  • รูดหน้า เป็นการนำเลขที่แทงมาจับคู่กับเลขอื่นๆ แต่เลขที่ต้องการแทงจะอยู่ในตำแหน่่งหน้าเสมอ เช่น แทงเลข 5 = 50, 51, 52, 53, 54, 55 ,56, 57, 58, 59 , มีทั้งหมด 10คู่ด้วยกัน
  • รูดหลัง เป็นการเล่นคล้ายกับเลขรูดหน้า แต่สลับกันตรงเอาเลขที่แทงไปไว้ตำแหน่งแทน เช่น แทงเลข 5 = 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95,มีทั้งหมด 10ตัว

วิธีการคิดเงินรางวัล

วิธีการคิดจะเหมือนกันกับ การคิดเงินรางวัลของเลข 2ตัวบน หรือเลข2ตัวล่าง และการจ่ายเงินในทางเจ้ามือก็จะ คิดเป็นคู่เหมือนกันคิดกับเลข 2ตัว

2. ประเภท 19ประตู

เป็นการเขียนโพยที่ง่ายแบบหนึ่ง ที่เขานิยมเล่นเช่นกัน เพราะจะเหมือนการนำเอาเลขรูดหน้า รูดหลังมารวมกันทั้งหมดจะได้ 19คู่ ที่มี19คู่เพราะจะไม่นับเลขซ้ำ จึงตัดเลขซ้ำไปคู่ 1เลยเหลือทั้งหมด19ตัว

ยกตัวอย่าง เช่นแทงเลข 5ก็จะได้เช่นนี้50, 51, 52, 53, 54, 55 ,56, 57, 58, 59 ,05, 15, 25, 35, 45, , 65, 75, 85, 95 และการคิดจะเหมือนกกับเลข 2ตัวบนหรือ 2ตัวล่าง อัตราการจ่ายก็จะเหมือนกัน

3. ประเภท 6ประตู

เป็นการเขียนโพยง่ายๆของเลข 3ตัว โดยจะสลับตำแหน่งกับทั้งหมด 6ครั้งแต่เลข 3ตัวนั้นห้ามซ้ำกันก็จะสามารถสลับตำแหน่งได้ทั้งหมด 6ครั้งด้วยกัน วิธีการคิดเงินรางวัลจะเหมือนคิดเงินรางวัลของเลข 3ตัวบน

ยกตัวอย่าง เช่นแทงเลข 963 ก็จะสลับได้ตั้งนี้ 963, 936, 693, 639, 396, 369 ได้ทั้งหมดดังนี้และ การจ่ายเงินเจ้ามือก็จะ เหมือนกับซื้อเลข 3ตัว

4.ประเภท 3ประตู

เป็นการเขียนโพยง่ายๆของเลข 3ตัวตรง และจะสามารถสลับตำแหน่งได้ทั้งหมด 3ตำแหน่งโดยต้องมีเลข ซ้ำกันทั้งหมด 2ตัวเช่น 422 , 545, 656, ประมาณนี้

ยกตัวอย่าง เช่นแทงเลข 422 ก็จะสลับตำแหน่งได้ดังนี้ 422, 242, 224, ได้ดังนี้โดยการคิดเงินรางวัลก้จะเหมือนซื้อเลข 3ตัวตรง และการคิดเงินจ่ายเจ้ามือก้เหมือนกันกับเลข 3ตัวตรง

อ่านเพิ่มเติมหวยออนไลน์เป็นอย่างไร

เราคือเว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 ที่ครอบคลุมทุกการใช้ง่าย ฝากถอนรวดเร็วทันใจ จ่ายเยอะที่สุดในประเทศ มีหวยให้เล่นมากที่สุด ไม่ว่าจะ หวยออนไลน์ หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยฮานอย นิเคอิ หวยลาว และ อื่นๆอีกเพียบ

ติดต่อเรา