Home » ความน่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับหวย

ความน่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับหวย

ความน่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับหวย

ความน่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับหวย

ความน่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับหวย ปัจจุบันนี้คนไทยกำลังเป็นโรคคลั่งหวยกันอย่างหนักร้านขายหวย ทั้งลอตเตอรี่และหวยบนดิน ในปัจจุบันนี้มีมากกว่าร้านขายข้าวแกงในปัจจุบันเสียอีกมันคือความจริงครับ คนไทยจำนวนนี้กำลังตกเป็นทาสของการพนันอย่างหนักโดยไม่คิดว่าการซื้อหวยแต่ละครั้งนั้นโอกาสที่จะถูกและผลตอบแทนที่จะได้คุ้มหรือไม่ นั้นเอง และการพิจารณาว่าคุ้มหรือไม่นั้นสามารถคำนวณได้โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ง่ายๆ โดยอาศัยหลักของความน่าจะเป็นนั้นเองครับ

ความน่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับหวย

ในส่วนของคำว่าความน่าจะเป็นคือโอกาสของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 ค่าความน่าจะเป็นที่ใกล้ 0 หมายถึงโอกาสเกิดจะมีค่าน้อย ค่าที่ใกล้ 1 หมายถึงมีโอกาสเกิดสูง นั้นเอง และ ความน่าจะเป็นนิยามเป็น 2 แบบ คือ ความน่าจะเป็นแบบคลาสสิค และ ความน่าจะเป็นแบบความถี่นั้นเองครับ และความน่าจะเป็นแบบคลาสสิคจะเป็นอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกในเหตุการณ์ที่เราสนใจต่อจำนวนสมาชิกที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น นายเก่งกาจ ได้ซื้อหวยใต้ดินเลขท้าย 2 ตัว มา 1 หมายเลข

และในส่วนของคำว่าความน่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะถูกก็คือ 1 ใน 100  หรือ 0.01 นั้นเองเพราะว่าเลขท้าย 2 ตัวที่จะออกในแต่ละงวดนั้นก็อาจเป็นไปได้คือ  00  ,  01 ,  02  จนถึง 99  รวมทั้งหมด 100 หมายเลข นั้นเองครับ เพราะฉะนั้นสัดส่วนที่นายเก่งซื้อมาต่อหมายเลขที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดจึงเท่ากับ 1 ใน 100 หรือ 0.01 นั้นเอง และในส่วนของความน่าจะเป็นแบบความถี่นั้นจะหาได้จากข้อมูลในอดีตหรือการทดลองที่กระทำซ้ำ ๆ กัน ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือสัดส่วนระหว่างจำนวนความถี่ของเหตุการณ์ที่เราสนใจกับจำนวนที่ทดลองทั้งหมด จะยกตัวอย่างให้ดูเช่น นายดำเด่น เป็นคนชอบเล่นหวยรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ และนายดำเด่นซื้อมาแล้วทั้งหมด 100 งวด เคยถูกเลขท้ายมาแล้ว 2 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่นายดำเด่นจะถูกหวยในแต่ละงวดเท่ากับ 2 ใน 100 เท่ากับ 0.02 เท่านั้นเอง 

และการเล่นหวยในแต่ละครั้งนั้นก็จะผลของการเล่นแบ่งเป็น 2 อย่างนั้นก็คือ ถูก กับ ผิด ถ้านำเอาความน่าจะเป็นที่จะถูกคูณกับผลตอบแทนที่จะได้ เมื่อเรานั้นแทงถูก ลบด้วยผลคูณระหว่างความน่าจะเป็นที่จะผิดกับค่าสูญเสียเมื่อเราแทงผิดซึ่งจะเรียกว่าค่าคาดหวังหรือผลตอบแทนคาดหวัง (Expectation or Expected Value) เขียนเป็นสูตรได้ดังต่อไปนี้

 ผลตอบแทนจากการคาดหวัง  =  ผลรวมของ ( จำนวนเงินที่จะได้รับ x กับโอกาส
ถูก ) จะได้ (จำนวนเงินที่จะเสีย x โอกาสผิด)

ในส่วนขอผลตอบแทนที่มีค่าเป็นบวกนั้นก็หมายถึงเมื่อผู้เล่นเป็นฝ่ายได้เปรียบเจ้ามือ ผลตอบแทนที่มีค่าเป็นลบหมายถึงเมื่อผู้เล่นเป็นฝ่ายเสียเปรียบเจ้ามือผลตอบแทนที่มีค่าเป็นศูนย์ถึงเมื่อผู้เล่นและเจ้ามือไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน วิเคราะห์ผลตอบแทนคาดหวังของหวยได้ดังนี้

หวยรัฐบาลหรือล๊อตเตอรี่

ผลที่สามารถเป็นไปได้โอกาสผลตอบแทน
โอกาส x ผลตอบแทน
ผลตอบแทนคาดหวัง
ถูก0.0141683,223,00024
รางวัลที่ 11/1,000,0003,000,0003
รางวัลที่ 21/200,000100,0000.5
รางวัลที่ 31/100,00040,0000.4
รางวัลที่ 41/20,00020,0001
รางวัลที่ 5
1/10,000
10,0001
เลขท้าย 
   3 ตัว   
1/2502,0008
2  ตัว1/1001,00010
รางวัลข้างเคียง1/500,00050,0000.1
ผิด0.985832-40-39.4333
รวม-15.4333

ในส่วนของผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะติดลบนั้นก็อยู่ประมาณ 15.4333 บาท นั้นก็หมายความว่าในหวยรับบาลใบหนึ่งราคา 40 บาทนี้ เจ้ามือหรือรัฐบาลนั้นก็จะได้เปรียบเราเราอยู่ที่ 15.433 บาท นั้นเองครับ

หวยใต้ดิน

ประเภท
โอกาส

ผลตอบแทน

โอกาส x ผลตอบแทน
ผลตอบแทนคาดหวัง
3 ตัวบน
เต็ง  ถูก1/1,0005000.500-0.499
ผิด999/1,000-1-0.999
โต๊ด ถูก6/1,0001000.600
ผิด994/1,000-1-0.994-0.394
2 ตัวบน
ถูก1/100600.60
ผิด99/100-1-0.99-0.39
วิ่งบน   ถูก3/1020.6
 ผิด7/10-1-0.40.6-0.8-0.1
วิ่งล่าง  ถูก2/103
ผิด8/10-1-0.2

ในส่วนของผลตอบแทนที่คาดหวังที่ได้ติดลบ ประเภทโต๊นั้น และ ประเภทเต็งก็หมายความว่าถ้าหากเพื่อนๆได้ทำการซื้อโต๊ดเจ้ามือจะได้เปรียบเราอยู่ที่ 0.394 นั้นเอง  แต่ถ้าซื้อประเภทหวยใต้ดิน 3 ตัวบนประเภทเต็ง 1 บาท และเจ้ามือจะได้เปรียบเราอยู่ที่ 0.499 บาท นั้นเอง        

และจากการที่เราได้ทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนคาดหวังจะพบว่า ผลตอบแทนคาดหวังในหวย ทุกประเภทจะมีค่าเป็นลบนั้นก็คือ เจ้ามือหวยจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสมอไม่เว้นแม้กระทั้งหวยรัฐบาล นั้นเองถึงกระนั้นประชาชนระดับชาวบ้าน พ่อค้า เกษตรกร กรรมกร ครูอาจารย์ จนถึงผู้มีการศึกษาข้าราชการ ที่ขึ้นชื่อว่ามีความรู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติก็ยังตกเป็นทาสของการพนันประเภทนี้เลยนั้นเองและยังไงก็คงจะเป็นเช่นนี้ต่อไป หวยไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ประโยชน์ของหวยที่พอจะมองเห็นก็คือ  สร้างอาชีพของคนด้อยโอกาสทางสังคม คนตาบอด คนพิการ เป็นความหวังที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้มีรายได้น้อยที่อยากจะเลื่อนฐานะทางสังคมเพราะถ้าให้เขาสร้างฐานะด้วยความขยันหมั่นเพียรเท่าไรก็ไม่อาจที่จะหาเงินได้มากเท่ากับถูกหวยรางวัลใหญ่ ๆ สักรางวัล

แต่จะมีสักกี่คนกันที่จะสามารถทำได้ส่วนมากเป็นแค่ความหวังเท่านั้นเองแหละครับ ในส่วนของโทษของการเล่นห้วยมีนั้นมากมาย เช่น  เสียเวลาทำมาหากินเมาแต่วิ่งหาพระใบ้หวย เสียทรัพย์สินเงินทองแทนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อครอบครัว  หาที่บนบาลสักการะเพื่อขอหวย ผิดกฎหมายบ้านเมือง ดังนั้นผู้ที่มีสติปัญหาควรหรือที่จะมานั่งนอนรอความหวังลม ๆ แร้ง ๆ ที่แทบจะไม่มีโอกาสเป็นจริงได้เลย ถ้าหวยเป็นสิ่งที่ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 6  ท่านคงไม่สั่งยกเลิก รัฐบาลมีทางอื่นอีกบ้างหรือไม่ที่จะหาเงินมาพัฒนาบ้านเมืองโดยไม่ต้องอาศัยหวยถ้ามีคงจะดีไม่น้อยเลย

และทั้งหมดนี้ก็คือ ความน่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับหวย ที่ทาง JC หวยออนไลน์ นั้นได้รวบรวมมาเป็นข้อมูล เพื่อที่จะให้ผู้เล่นหรือเพื่อน ๆ ที่ต้องการนำสิ่งนี้ไปเป็นแนวทางการเล่น เกมสล็อต นั้นได้ศึกษา และ นำไปปรับใช้ ในการเล่นเกมสล็อตครั้ง ต่อ ๆ ไป ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าสิ่งที่ทางเรานำเสนอไป จะเป็นประโยชน์กับการเล่น เกมสล็อต ของท่านไม่มาก็น้อย ครับ

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับหวยออนไลน์ได้ที่ หวยหุ้นนั้นมีกี่ประเภท

เราคือเว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 ที่ครอบคลุมทุกการใช้ง่าย ฝากถอนรวดเร็วทันใจ จ่ายเยอะที่สุดในประเทศ มีหวยให้เล่นมากที่สุด ไม่ว่าจะ หวยออนไลน์ หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยฮานอย นิเคอิ หวยลาว และ อื่นๆอีกเพียบ

ติดต่อเรา