Home » ก่อนจะมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล

ก่อนจะมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล

ก่อนจะมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล

ก่อนจะมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล

ก่อนจะมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อน ๆ คงสงในว่าทำไม ก่อนจะมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น สลากกินแบ่งนั้นมีความเป็นมาอย่างไร และ ทำไมถึงมาได้มีชื่อว่า สลากกินแบ่งรัฐบาล นั้นเอง หากเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปอ่านต่อกันเลยครับ

ก่อนจะมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล

ความเป็นมาของ สลากกินแบ่งรัฐบาล ในประเทศไทย

ในประเทศไทยแห่งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นสังคมที่ผูกพันกับการเสี่ยงโชคลาภ เป็นอย่างมากเลยครับ และ เราก็จะเห็นได้จากภาพข่าวต่างๆ การไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไปขูดขอเลขจากสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ กระดองสัตว์ เป็นต้น รวมไปถึงการฝันแล้วนำมาตีเป็นเลขเด็ดนั้นเองครับ และ นั้นก็เพื่อใช้ซื้อหวย และ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการพึ่งพาเสี่ยงดวงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองทรัพย์สิน ดังนั้น “หวยไทย” จึงเปรียบเสมือนกับโอกาสและ เส้นทางลัดที่จะทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นั้นเองครับ

หากเพื่อน ๆ นั้นลองนับย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน “ หวยรัฐบาล ” หรือ “สลากกินแบ่งรัฐบาล” ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน และยัง เปรียบเหมือนวัฒนธรรมของคนในสังคมไปแล้วละครับ และ เป็นสิ่งที่คนในสังคมไปทเรานั้นได้ให้ความสำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยด้วย และ ได้ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย อีกด้วยละครับ และที่ผู้คนในสมัยก่อนนั้นชื่นชอบการเสี่ยงโชคเป็นอย่างมาก ประกอบกับความเชื่อแบบไสยศาสตร์ผีสางเทวดาที่สังคมไทยเชื่อถือบูชามาตั้งแต่อดีตเลยละ แต่เพื่อน ๆ เคยสงสัยหรือไม่ว่ากว่าจะมาเป็น สลากกินแบ่ง ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน มีที่มาที่ไปอย่างไร บทความนี้จึงอยากเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกองสลากกินแบ่งว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากไหน และพัฒนามาเป็นกองสลากกินแบ่งในปัจจุบันได้อย่างไรนั้นเองครับ

ในส่วนของสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมันนี้ กับชาวสยามได้เปิดรับวิทยาการจากตะวันตกในทุกด้าน และได้ ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมและ วิทยาการจากตะวันตก หนึ่งในวิทยาการนั้นก็คือ การออกรางวัล และ สลากกินแบ่งรัฐบาล นั้นเองครับ หรือที่เราเรียกกันทุกวันนี้นั้นก็คือลอตเตอรี่ นั้นเอง และหลังจากนั้นก็ได้มีชาวอังกฤษ คนๆหนึ่งที่มีชื่อว่านายเฮนรี อาลาบัสเตอร์ (Henry Alabaster) ซึ่งเป็นผู้นำการออกรางวัลสลากเข้ามาเผยแพร่ในสยามเป็นครั้งแรก และ นั้นก็เพื่อจะช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติที่นำสินค้ามาร่วมแสดงในการจัดพิพิธภัณฑ์ที่ตึกคองคาเดียในพระบรมมหาราชวัง

และในเวลาต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นั้น ที่อยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 (ประมาณปีพ.ศ. 2460) ประเทศอังกฤษ นั้นก็ได้มีความต้องการที่จะกู้เงินจากสยามของเรานั้นก็เพื่อที่จะใช้ในการสงคราม นั้นเอง แต่เนื่องด้วยอังกฤษไม่สามารถที่จะขอกู้จากรัฐบาลสยามได้โดยตรงเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาการเมืองภายในประเทศเกิดขึ้นนั้นเอง และ ได้ทำให้ดำเนินนโยบายกู้เงินจากประชาชนชาวสยามโดยตรงด้วยการออกรางวัล สลากกินแบ่ง การออกรางวัลในครั้งนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

และในเวลาลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออก “ลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาท” ขึ้นมา และ นั้นก็เพื่อหารายได้บำรุงกองเสือป่าอาสาสมัคร โดยพิมพ์เพียงจำนวน 1 ล้านฉบับเท่านั้น และ จำหน่ายฉบับละ 1 บาท นั้นเอง

หลังจากการเปลี่ยนการปกครองของไทยสู่ประชาธิปไตยในปี 2475 นั้น ในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ได้ออกรางวัลอีกครั้งแรกภายในปี 2476 นั้นเอง และ เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นประสบปัญหาด้านการคลัง (รัฐบาลได้รับเงินที่เรียกเก็บจากชายไทยที่ไม่ต้องรับราชการทหาร) และ จึงได้มีนโยบายให้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยที่ใช้ชื่อว่า “ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม” โดยพิมพ์ออกจำหน่ายจำนวน 1 ล้านฉบับนั้นเองและขาย ฉบับละ 1 บาท ปีละ 4 งวด

ในเวลาต่อมา ภายในปี พ.ศ. 2482 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้นก็ได้เริ่มมีการดำเนินการอย่างเป็นทางการ โดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้โอนกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น มาสังกัดในกระทรวงการคลัง นั้นเอง ถ้านับจากช่วงเวลานั้นการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศไทย ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าวันที่ 5 เมษายน 2482 เป็นวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้นเอง

ก่อนจะมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล

ในส่วนของปี 2517 ในปีนี้ก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะ กำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีลักษณะเป็นนิติบุคคล และ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง นั้นเอง ซึ่งมีการดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

ถึงแม้ว่ากอง สลากกินแบ่งรัฐบาล นั้นก็ได้มีประวัติศาสตร์อยู่มาเกือบหนึ่งศตวรรษ แล้วนะครับแต่ชีวิตของคนในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันยังต้องพึ่งกับความเชื่อ เพราะพวกเขายังไม่ได้รับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สลากกินแบ่งรัฐบาลอาจเป็นความหวังหนึ่ง เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นหวังว่าถ้าหากสักวันหนึ่งถูกรางวัลใหญ่ขึ้นมาก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้นได้ นั้นเอง และ ความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ต่อไปถ้ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาความยากลำบากของคนในสังคมให้อยู่ดีกินดีได้

‘สลากกินแบ่งรัฐบาล’ ของไทยในปัจจุบัน

และต่อมาล่าสุดคือปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2560 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ปรับปรุงและขนาดของสลาก โดยจากเดิมเป็นจำหน่ายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 80 บาท หรือฉบับละ 40 บาท ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นฉบับเดียว ราคา 80 บาท ซึ่งเงินรางวัลขณะนี้นั้นก็คือ

  • รางวัลที่ 1 ออกรางวัล 1 ครั้ง ในส่วนของการถูกรางวัลก็จะได้รับ เงินรางวัล 6,000,000 บาท
  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 คือรางวัลที่เลขตัวสุดท้ายของรางวัลที่หนึ่ง จะมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 หลัก ก็จะมี 2 รางวัล ในส่วนของการถูกรางวัลก็จะได้รับ เงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ออกรางวัล5 ครั้ง ในส่วนของการถูกรางวัลก็จะได้รับ เงินรางวัล 200,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ออกรางวัล 10 ครั้ง ในส่วนของการถูกรางวัลก็จะได้รับ เงินรางวัล 80,000 บาท
  • รางวัลที่ 4 ออกรางวัล 50 ครั้ง ในส่วนของการถูกรางวัลก็จะได้รับ เงินรางวัล 40,000 บาท
  • รางวัลที่ 5 ออกรางวัล 100 ครั้ง ในส่วนของการถูกรางวัลก็จะได้รับ เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว ออกรางวัล 2 ครั้ง ในส่วนของการถูกรางวัลก็จะได้รับ เงินรางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออกรางวัล 2 ครั้ง ในส่วนของการถูกรางวัลก็จะได้รับ เงินรางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออกรางวัล 1 ครั้ง ในส่วนของการถูกรางวัลก็จะได้รับ เงินรางวัล 2,000 บาท

ทั้งหมดนี้ก็คือบทความเกี่ยวกับ ก่อนจะมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ทาง JC หวยออนไลน์ นั้นได้รวบรวมมาเป็นข้อมูล เพื่อที่จะให้ผู้เล่นที่ต้องการนำสิ่งนี้ไปเป็นแนวทางการเล่น เกมสล็อต นั้นได้ศึกษา และ นำไปปรับใช้ ในการเล่นเกมสล็อตครั้ง ต่อ ๆ ไป ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าสิ่งที่เรานำเสนอไป จะเป็นประโยชน์กับการเล่น เกมสล็อต ของท่านไม่มาก็น้อย ครับ

อ่านบทความเพิ่มเติวเกี่ยวกับหวยออนไลน์ได้ที่ อ่านบทความเพิ่มเติม…

เราคือเว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 ที่ครอบคลุมทุกการใช้ง่าย ฝากถอนรวดเร็วทันใจ จ่ายเยอะที่สุดในประเทศ มีหวยให้เล่นมากที่สุด ไม่ว่าจะ หวยออนไลน์ หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยฮานอย นิเคอิ หวยลาว และ อื่นๆอีกเพียบ

ติดต่อเรา